December 31, 2014 MINDZ.com will close down. Read why.

Inventing the future.....denk en bouw mee!

Hems Zwier - Tuesday 29 June 2010 - 07:30 - 2127 x read
Ochtend! Net zeven uur en de zon knalt al door de ramen. Zelden maak ik ‘to do’ lijstjes. Maar nu wel, koffie onder handbereik, nadenken! Het zomerreces komt er aan. Even weg van alle turbulente ontwikkelingen. Heerlijk, maar er zijn zaken die ik een slinger wil geven voor dat zomerreces.
‘Inventing the future’, de school van de toekomst. Laten zien dat het anders kan, dat het anders moet. JA! De contouren van een event vormen zich. De school van de toekomst voor en door de jeugd. Het uitdagen van de jeugd om vaardigheden te ontwikkelen voor de uitdagingen van de toekomst.

Hoe ziet dat er dan uit hoor ik je denken. Lekker makkelijk, als we de uitdagingen van de toekomst kennen zijn we klaar. Nee, natuurlijk heb ik geen idee welke uitdagingen we over vijftig jaar oplossen. Ben geen ziener! Maar toch?

Gaan die uitdagingen niet over het steeds complexer worden van de samenleving? Over interculturaliteit, over het meer met minder moeten doen? Over wereldbrede verbindingen, over virtuele organisaties die over landgrenzen heen uitdagingen oppakken. En over het krachtig verbinden van jongeren met ouderen, van onderwijs met ondernemers, van wetenschap met samenleving, van burger met overheid? Zoeken naar integrale oplossingen om integrale uitdagingen op te pakken. Daar op sturen!

Zo iets! Voel je? Wat moet een mens dan kennen en kunnen? Hoe bereid je de mens van de toekomst voor op zijn taak. Dat is een uitdaging! Maar wel één die we niet kunnen laten lopen.
Denk eens mee! Wat moet een mens dan kennen en kunnen! Het zal gaan over innerlijke waarden, over innerlijke drives en talenten. De mens van de toekomst is geen productieartikel! Nee, de jeugd wil werken vanuit een drive, aan zaken die er toe doen. Hoe laten we dat ontvlammen in elk kind, hoe begeleid je dat? De wereld wordt steeds complexer, de informatieverwerking gaat sneller, dat is soms eng, vooral voor ouderen! Kan de jeugd ons helpen dit eenvoudiger te maken.

Hoe ga je om met uitdagingen ,met angst! Mensen roepen, ik zou wel willen, maar ik durf niet, ik heb teveel te verliezen! Hoe geef je de jeugd de vaardigheden mee om entrepeneurs te worden, ondernemers van hun eigen leven! Laten we dat de menskant noemen;-) Dan is er natuurlijk de technologie! Waarom gebruiken we nog steeds niet de laatste technologie in scholen. Te duur! Is dat zo? Elke school een wensenlijst en een samenleving die daar in investeert! Het investeren in de jeugd, is het investeren in de toekomst!

Even terug! ‘Inventing the future’ Dat event wil ik neerzetten. Kan ik niet alleen! Voor en door de jeugd! Een board van directors bestaande uit jeugd tussen de veertien en zeventien jaar om mee te denken, te ontwikkelen,te sturen. Een groep van facilitators! JA, wij de ouderen;-) Om te ondersteunen, te organiseren, te helpen sleuren!

Scholen en universiteiten die hun studenten laten meewerken. Die laten zien wat ze te bieden hebben. Nu en in de toekomst! School voor journalistiek, als verslaggevers. Studenten Communicatiewetenschap voor het state of the art promoten van het event. Studenten Psychologie voor het geven van lessen over talenontwikkeling en angstreductie. Noem het maar! Scholen voor het hotelvak, horeca. Pedagogiek, voor de lesmethoden van de toekomst.

Ja, ja ik heb een beeld hoor ik je zeggen;-) Misschien zelfs internationaal, jeugd in het buitenland betrekken? Bedrijven die laten zien wat ze nodig hebben, hun visie geven op de toekomst! Hun nek uitsteken!

En natuurlijk een challenge! Voor scholen en ondernemers, wie verzorgt de mooiste ‘les’ tijdens het event. Wie denkt echt ‘out of the box’. Wie laat jeugd en toekomst samensmelten tot iets moois? Wie kan de visie op de toekomst nu al vormgeven. Durvers, denkers en doeners. Triple D, dat heb ik nodig!

En natuurlijk ook een challenge voor de jeugd en de scholen. Missions waarin zij nadenken over hun eigen toekomst. Video’s en multimediale producten maken en dan via social media stemmen werven voor hun idee. Zeg maar X-factor your future.
Doe je mee? Denk je mee? Wil je samen op pad om dit event neer te zetten. Na het zomerreces starten met denken en doen! Wie gaat de uitdaging aan! Scholieren, scholen, universiteiten, bedrijven pak de handschoen eens op!

Laat NU een reactie achter op dit blog. Denk mee en geef vorm aan de toekomst! Na het zomerreces gaan we van start! Dat wil je niet missen!

Hems Zwier


Lees als achtergrond eens dit blog!


Latest Change by: Hems Zwier on Friday 02 July 2010 - 08:42

Comments

Ingrid Smit
Ingrid Smit -  (2010-06-29 08:12)
Wat een prachtig initiatief Hems!
Triple D..... durvers, denkers en doeners. Ja, dat is wat nodig is. Om vanuit onze eigen-waarde en eigen-wijsheid elkaar en de jeugd een plek te geven om vanuit veiligheid, verbinding en respect de wijde wereld in te kunnen en mogen gaan. Want alleen dan kunnen mensen en talenten zich nog mooier ontwikkelen en zichtbaar worden. 
Ik zal dit zomer-reces zeker mijn gedachten laten gaan over hoe ik nog meer een bijdrage aan die missie kan leveren. 

Ronald van den Hoff
Ronald van den Hoff -  (2010-06-29 08:39)
goede start, ben benieuwd naar het vervolg...ik heb je 'doorgezet' naar een aantal mensen...
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-06-29 09:10)
 @Ingrid Leuk, dat gaat lukken met die bijdrage, weet ik zeker! @Ronald Top, volgens mij kunnen we hier iets heel mois van maken;-)
petramoes
petramoes -  (2010-06-29 09:22)
Hems! Count me in. Het wordt zo helder dat dit alleen in samenwerking kan en in een gezamenlijke visie van die toekomst. Keep in touch en goede zomer! Groet van Petra
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-06-29 09:31)
 @Petra You are in;-)
Arnold te Raa
Arnold te Raa -  (2010-06-29 09:57)
Kinderen hebben het recht op onderwijs dat uitgaat van de wereld als geheel. Fragmentarische aanpak die veelal lokaal en regionaal wordt bepaald heeft slechts beperkingen. In deze tijd van verregaande informatievoorziening is er de reikwijdte van de 'Global Village'. Huidige onderwijssystemen sluiten daar niet op aan. Willen we in de toekomst mondiale problemen aanpakken dan is er visie nodig die integraal en verbindend is. Het gaat dan niet meer over de slag bij Nieuwpoort (1600? of zo). Het gaat om de invloed van de mens op deze aarde. Het leren denken in termen van mijn gedrag beïnvloed meer dan mijn eigen leefwereld en geeft ruimte voor nieuwe initiatieven die over de landsgrenzen heengaan. Het samenbrengen van verschillende disciplines werkt verbindend. Nu ik dit zo schrijf komt de gedachte van de basis van wetenschap op. Vanuit filosofisch denken zijn specialisaties ontstaan die zichzelf hebben losgeweekt van het verbindende karakter waarmee de eerste filosofische stromingen zijn ontstaan. Ga ik dan uit van filosofische denkmodellen alleen? Nee volstrekt niet! Het handelen en omgaan met kennis die is opgedaan vormt een wezenlijk onderdeel van het onderwijs, aanschouwen, denken, ervaren. Wat het filosofisch denken leert is het op verschillende manieren kijken naar de werkelijkheid. Ik biedt daarmee gelijk mijn excuses aan voor de beperking die deze stelling ten aanzien van de filosofie in zich heeft. 
Ik ben benieuwd naar de volgende stappen in deze boeiende discussie.
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-06-29 10:00)
 @Arnold You rock;-)
Marlies Zijlstra
Marlies Zijlstra -  (2010-06-29 10:08)
Ik denk graag mee!
Had ik je al in contact gebracht met Baudy Wiechers?
Zij is bezig met Democratisch Onderwijs en het Pabo 3D project in Hengelo.  
3D-traject: Democratisch, Dialogisch, Dynamisch.
http://nl.linkedin.com/pub/baudy-wiechers/8/b44/b46


VeronGoemans
VeronGoemans -  (2010-06-29 10:11)
Mooi initiatief Hems! Het zou prachtig zijn als het gedachtegoed ná het event een sneeuwbal effect in onderwijsland teweeg brengt. En het onderwijs een spraakmakende rol gaat vervullen in het ontwikkelen van een toekomstgericht portfolio voor jongeren. Niet volgend, maar leidend! Net als Arnold ben ik ook benieuwd naar het vervolg van deze inspirerende discussie!
Young Creatives
Young Creatives -  (2010-06-29 10:46)
ik bouw graag mee , wanneer beginnen we ?
Donna Schaap
Donna Schaap -  (2010-06-29 11:25)
 Dag Hems (en anderen),
dank je voor je direct message met je link naar dit blog. Je hebt het goed aangevoeld: ik doe en denk dolgraag mee! Ik ben het eveneens roerend eens met wat Arnold schrijft: het is tijd om (weer) te gaan denken in grote gehelen en verbanden. Stiekem denk ik dat dàt de reden is van het ontstaan en succes van internet... de mens heeft behoefte aan een wereldwijd web, aan verbinding met het geheel, de kosmos. De technologie biedt ons prachtige kansen om het verbroken contact te herstellen. 
Natuurlijk kunnen we de toekomst niet voorspellen Hems, en toch... ik geloof dat we die toekomst al weerspiegeld zien in onze kinderen. Het feit dat kinderen meer en meer moeite blijken te hebben met spellingsregels, hoofdrekenen en historische feitenkennis en een groeiende interesse tonen voor technologie en multimedia, is m.i. een regelrechte kijk in de toekomst. Blijkbaar is er iets anders nodig en het wordt tijd dat het onderwijs dat onder ogen ziet.
So... count me in!
En geniet van de zomer allemaal...
Fons van den Berg
Fons van den Berg -  (2010-06-29 13:47)
Ben aan boord!
Ik ben ook betrokken bij dit prachtige traject:
http://www.helikon.nl/blog/2010/04/30/project-droomschool/

Misschien zit er wel ergens een mooie kruisbestuiving in.

Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-06-29 14:41)
 @ all, wat een mooie reacties in zo'n korte tijd;-) Geeft een goed gevoel en ondersteuning om de ingeslagen weg op te gaan!
Berend van de Weerdt
Berend van de Weerdt -  (2010-06-29 15:19)
Arnold verwoordt het goed. Triple D is leuk maar ik mis daarin toch een vierde D. De D van Divergeren, zoals o.a. door de ontwikkelingspsycholoog David Kolb is beschreven. Durven is leuk voor durfals maar kan een regelrechte blokkade zijn voor anderen. Durvers zullen echt niet vanzelf out-of-the-box gaan werken. Juist door het geleerde in nieuwe situaties toe te kunnen passen, beklijft het en wordt het leren bijna automatisch tot spelen. Doeners worden gek als ze een leeromgeving zitten waarin de denkers het voor het zeggen hebben. Denkers zonder te doen worden kamergeleerden. Durvers die niet divergeren, zullen hooguit steeds meer van hetzelfde gaan doen. Door te (leren) exploreren en je kennis in te zetten in nieuwe situaties kom je op een hoger plan. Daar wil ik graag aan meewerken.
Gina Botta
Gina Botta -  (2010-06-29 15:31)
Door mijn werk met het begeleiden van scholen VO met het organiseren, uitvoeren en monitoren van onderwijs op leerpleinen, ben ik zeer geïnteresseerd in al datgene wat hierboven is geschreven. Ik ben nieuwsgierig en ik wil graag meedoen!
Gina
Marcel van Marrewijk
Marcel van Marrewijk -  (2010-06-29 17:15)
Ik heb een beperkt zich op scholen en een reeks vooroordelen. Ik snap en steun de behoefte om ons onderwijs beter te laten aansluiten op onze tijd. Wat ik ook belangrijk vind is dit te doen op een manier zodat bestaande initiatieven aanpikken. Er zijn in de loop van de jaren vele nieuwe scholen gestart die niet geheel hun ambities waarmaken en te veel blijven lijken op oude scholen. Als wij hen kunnen ondersteunen en inspireren kan wellicht meer impact worden gemaakt dan enkele geisoleerde pilots, die uit onze ambitie voortkomen. Vernieuwen in verbondenheid !
Carla
Carla -  (2010-06-29 17:19)

Hems,

na de zomer bijeenkomst en MET kids!!!
ben vooral benieuwd wat zij te zeggen hebben........


Carla

Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-06-29 18:00)
 @Berend mooi gezegd dus 4D's @Gina mooi geeft een mooie verbinding met de leerpleinen! @Marcel helemaal eens, vooral bestaande initiatieven verbinden en versterken. Kijken waar we voldoende volume kunnen genereren om echt een verschil te maken. Zie al mooie aanhakingen van bestaande ontwikkelingen! @Carla inderdaad, zo snel mogelijk de jeugd betrekken, de board inrichten en samen op pad!
Carla Hanenburg
Carla Hanenburg -  (2010-06-29 18:25)
Hems,

na de zomer bijeenkomst en MET kids!!!
ben vooral benieuwd wat zij te zeggen hebben........

Carla nu hopelijk met profiel
Marlies Zijlstra
Marlies Zijlstra -  (2010-06-29 19:40)
En dan dit (link via Sanne Roemen): http://featherproject.org/background.html

Zoals wij onze verhalen kunnen overdragen aan de jongeren hebben wij zoveel te leren van de jongere generaties, hun dromen en wensen. 

Hoe zou het zijn als de jongeren van nu niet zoveel tijd kwijt zijn met afleren wat ze is aangeleerd, maar tijd hebben om hun dromen te leven, omdat ze doen wat ze zelf willen leren? 
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-06-29 19:51)
 @Marlies mooie links geef je. Nee je had mij nog niet in contact gebracht Baudy, maar iets zegt mij dat dat wel gaat gebeuren;-)
Cees Hoogendijk
Cees Hoogendijk -  (2010-06-29 22:10)
Hoi Hems, je enthousiasme straalt er weer af. Dus mij heb je. Net bezig om voor een MBO mee te denken hoe een groep leerlingen in hun stagejaren een 'community of practice' zouden kunnen vormen; en dat - wil je daar met een team docenten geraken - het docententeam daartoe zelf een CoP moet gaan worden om het te beleven. Vernieuwing van binnenuit, vanuit de bestaande structuur ontwikkelen, een beetje van Maggi en vooral veel van jezelf. (Dan ben ik wel even de Maggi.) Montessori: leer het hen het zelf te doen; creëer daartoe een uitdagende context.

Als ik dit vertaal naar jouw initiatief dan denk ik aan de volgende spreuk: "Leren is iets bekends aan iets onbekend verbinden." Ik denk dat jouw "Inventing the future" als ontwikkeling van binnenuit een bestaande schoolorganisatie de meeste kans van slagen heeft. Van buiten naar binnen blijft vaak aan de buitenkant steken, terwijl de rest gewoon doorgaat. Dus wil je de boel echt veranderen, dan zul je je in het discours moeten begeven en vanaf die plek het discours gaan veranderen.

Zaten er bij bovenstaande reacties ook sommige van mensen die in een bestaande onderwijsorganisatie werken? Handig om juist hen te betrekken. Zij kunnen de krachtbronnen gaan vormen. Welke school pakt het op om 'ItF' in haar eigen curriculum te gaan vlechten? Die mooiste lesjes die je suggereert, mogen die worden ingeweven in het huidige lessenaanbod?

Prachtig initiatief; prachtige gedachten, maar laat het alsjeblieft een binnenbrandje worden. (Waarmee dit weer een prachtige co-creatie zou kunnen vormen met het AI-100-project. Zie www.dewaardevankracht.org. Of met www.hboinnovatie.nl.) 

O, als de ItF-initiatiefgroep a priori zou gaan bestaan uit een mix van interne krachtbronnen en externe aanjagers... wat zou er dan niet allemaal kunnen gebeuren? Je weet dat één MBOacademie leidde tot een ontwikkelkring van intussen 25 MBOacademiebouwers. Zou zoiets ook niet het pad kunnen zijn van Inventing the Future als groeikern van onze onderwijsmodellen? Zeg het maar!
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-06-30 05:41)
 @Cees, mooie reactie. Helemaal eens, vandaar ook mijn oproep om samen zaken te ontwikkelen, bestaande initiatieven te versterken en te groeperen. Van buiten naar binnen, of van binnen naar buiten! zolang het maar energie geeft, bijdraagt, zicht geeft op de toekomst. Gezamenlijk werken aan de uitdagingen van de toekomst. Mooi, co-creatie;-)
Gysela Jongebreur
Gysela Jongebreur -  (2010-06-30 06:50)
Volgens mij ontstaan er scholen met een corperate mission die breder is dan de onderwijsdoelstelling. Scholen hebben scherp wat de door hen te behalen resultaten zijn zowel op onderwijsgebied als op de andere onderdelen van de missie. Die missie zal grotendeels bestaan uit een sociale factor. Ook hierop zullen resultaatafspraken gemaakt worden. Of misschien zijn er ook wel scholen met een commerciële doelstelling waarbij de kinderen al lerend geld genereren.

Leraren durven kinderen zelf te laten denken en te creeeren en zijn niet huiverig voor het feit dat ze dingen beter kunnen dan zij. Ze stimuleren dat door coachend leiderschap. Ze faciliteren de jeugd in het leren. 

Naast dat het onderwijsprogramma op verschillende niveau's wordt aangeboden, wordt ook op basis van verschillende leerstijlen aangeboden. De leraar is een 'leider' die het beste uit elk kind weet te halen. We hebben geen gedragsproblemen meer want we hebben 'leiders' voor de klas die samen met de kinderen onderzoeken wat er nodig is. De vraag is namelijk of kinderen gedragsprobleem hebben of dat ze de informatie en druk die ze meekrijgen gewoon niet op de voor hun geschikte wijze aangeboden krijgen.
De lesstof wordt gedifferentieerd aanboden op basis van leerstijl en interesse. Want zeg nou zelf.....sommige lessen zijn volstrekt oninteressant en het nut lijkt soms ook vergezocht. Als men voor mij vroeger het nut van wiskunde had kunnen koppelen aan voor mij te bevatten onderwerpen en interessegebieden....ik zweer dat ik dan toch op zijn minst andere cijfers zou hebben gehaald.

De sociale doelstellingen worden dusdanig gekoppeld aan het onderwijsprogramma dat het geen overvol programma wordt, maar een typisch geval van 1+1 =3!
De leraar hoeft het niet drukker te krijgen je moet alleen goed voorbereiden, leiding geven en vooral ook veel door de leerlingen zelf uit laten voeren.

Ik zie middelbare scholieren of groep 8 de website van de basisschool bijhouden door middel van een redactiecommissie met leraren en kinderen. Ik zie scholen een bijdrage leveren aan de wijk, aan de maatschappij. De school is niet meer bang om de verantwoordelijkheid over te nemen, maar zorgt voor een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, kind en school. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat degene die eindverantwoordelijkheid draagt besluit. Op basis van gelijkwaardigheid, wezenlijk contact tussen ouder en 'leider' van de klas....ontstaat een samenwerkingsvorm met de school als spil die welliswaar misschien geen 24 uur maar toch zeker wel de schooltijden en werktijden van oduers ruim overschrijdt.

En nee het wordt niet zwaarder voor de leraar. De leraar die voor de klas staat voelt zich namelijk volledig verbonden met de missie van de school en heeft het hart op de juiste plaats. Omdat hij een zeer goed en gezellig privéleven heeft en energie haalt uit zijn werk stuurt hij in zijn enthousiasme een reactie om 11 uur 's avonds als hij even zijn mail checkt.

Kinderen gaan niet meer verplicht sporten, maar leren om hun lijf goed te kennen en hun wensen. Er wordt onderzocht welke vormen van beweging en ontspanning voor het kind goed zijn om tot zich zelf te komen. Een kind dat sport vreseliijk vindt gaat het echt neit leuk vinden door het verplicht te moeten. Maar in de kern weet ieder kind dat hij gezond en fit wil zijn. Dat is waar we ons op concentreren.

Ik zie een uitnodiging graag tegemoet Hems....maar eh hoe krijgen we de jeugd vast aangehaakt......

Liesbeth
Liesbeth -  (2010-06-30 08:00)
Ik doe mee :-) ! Nodig ook even http://nl.linkedin.com/in/maartenrector uit. Heeft het nodige te zeggen over onderwijs, diversiteit en identiteit.
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-06-30 09:40)
 @Gysela Leuk om na zoveel jaren ineens hier jouw reactie te lezen! dank voor je mooie reactie. Leuk je aan boord te hebben.@Liesbeth, fijn dat je meedoet! Zal Maarten uitnodigen via Linkedin!
Kees Romkes
Kees Romkes -  (2010-06-30 10:44)
Leuk het enthousiasme te voelen en de energie die je afgeeft @Hems is duidelijk aanstekend ;) Ik denk graag mee en wil alvast het volgende mee geven :

Spreek eens een kind (buurmeisje, buurjongen, neefjes, nichtjes, zoons, dochters) aan en kijk waar zij behoefte aan hebben op school en in het onderwijs. In hoeverre kun jij daar in al iets voor hun betekenen ?

Gebruik daar je zogenaamde "zomerreces" eens voor ;)
Erwin de Beer
Erwin de Beer -  (2010-06-30 12:00)
Hoi Hems e.a.,

Count me in!

De toekomst willen we allemaal kennen toch? Ik in ieder geval wel, en wat werkt er dan beter om die toekomst zelf uit te vinden. Althans, om daarbij betrokken te zijn.

De inhoud is overigens niet de enige reden, de crew die je al verzameld hebt vind ik minstens zo belangrijk. Zo'n team, daar wil ik bij horen :)
Rik Konings
Rik Konings -  (2010-07-01 10:26)
Gaaf initiatief Hems,

POWER to the children

ALs we kinderen van jongs af aan gewoon in hun kracht laten en ze met creativiteit uitdagen om hierin steeds nieuwe paden te bewandelen hoeven we later niet zoveel te repareren.

Inspiratie haal ik hiervoor uit Sir Ken RObinsons boek Het Element waar je passie, creativiteit en talenten samenkomen en zijn TEDspeech, School Kills Creativity: http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

Met onderwijsjournalist en auteur van diverse boeken over onderwijs en creativiteit schrijf ik een boek over de kracht van het spel en de kracht van kinderen: http://alleskanaltijdbeter.blogspot.com/2009/01/de-kracht-van-spel-naiviteit-en.html

Onderwijsadviseur Peter te Riele zet zich in voor een bijzonder schoolproject in zuid Kenia vooral gericht op talenten en creativiteit: http://www.youtube.com/user/TheStyleFoundation

Een film waarin vooral ook kinderen geinspireerd door raken is de 20 minutenfilm van The Butterfly Circus, als je die gezien hebt kan iedereen zijn bijzondere talenten ontdekken: http://www.thedoorpost.com/hope/film/?film=4dd298f102c77b625cf37a9e7744ac68

Kijk ook nog naar de film Patch Adams van de gelijknamige arts die als missie spreading Love ,Joy and Pleasure as a way to empower people and creating a better world and humanitairian healthcare: http://www.patchadams.org/Gesundheit_Global_Outreach

Laat deze zomer de gedachten zeker nog meermalen per dag over dit onderwerp gaan, het is mijn life-mission!
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-07-01 16:30)
 @Kees @Erwin en @Rik top, wat een gave groep mensen begint zich te verzamelen rond inventing the future! Dit gaat echt iets worden. @Rik hele mooi links biedt je hier aan! Ga zo direct de butterfly circus film bekijken! thanks! 
martin schenkels
martin schenkels -  (2010-07-01 19:14)
Dag Hans,

Na een maand uit de lucht te zijn geweest vanwege een gecrashte PC en een vakantie in Spanje, ben ik nu weer in de lucht, zij het via de PC van mijn vrouw.

Het grote probleem van tegenwoordig is niet dat er te weinig initaiatieven zijn, maar dat er juist te veel zijn. Zo veel dat je door de bomen het bos niet meer ziet.  Verder is men bezig op zo'n grote schaal, de hele wereld zo'n beetje, dat het absoluut nodig is om te gaan schiften. Je kunt niet met duizenden losstaande figuren de hele wereld hervormen.
Reinventing de future is leuk als kreet, maar als de structuren op politiek en economisch gebied zo blijven als ze zijn, zal de toekomst er net zo uit zien als het verleden.
Verder is het zo, dat er 2 soorten economieen zijn± de geld/economie, en de zelfvoorzieningseconomie. De geldeconomie veroorzaakt massawerkloosheid en armoede op grote schaal, ook in Nederland.
Het is dus nodig de zelfvoorzieningseconomie op poten te zetten voor al die mensen , en dat zijn er in nederland alleen al miljoenen, waarvooor er geen commerciele loondienstbanen meer bestaan en ook nooit meer zullen bestaan. Ofwel± de complementaire economie moet van de grond. De rest is bijzaak. Onderwijs bv is geen doel op zich zoals het dat in dit land grotendeels geworden is. Wat heb je aan 20 jaar onderwijs als er miljoenen banen ontbreken '?
Verder ben ik als archeoloog/geschiedenisonderzoeker er al lang achter dat alle wielen in het verleden als uitgevonden zijn. Met grote groepen losstaande figuren alle wielen op nieuw uitvinden is tijdverspilling. Waar het op aan komt is gebruik te maken van de kennis uit het verleden voor zover die nu bruikbaar is. Maar die kennis is verstopt in de enorme massa onbelangrijke nepkennis die overal te vinden is op internet en op de scholen. Ik be een jaar sociologie gevolgd op de Universiteit van Tilburg. Jongeren missen de ervaring en het inzicht om de echte kennis te isloren van de nepkennis.
Ik wil graag deelnemen en dan een soort cursus geven over Zelfvoorzieningseconomie. Want zonder die kennis kan die niet van de grond komen.
Ronald van den Hoff
Ronald van den Hoff -  (2010-07-01 19:37)
tijd voor een plaza over dit onderwerp en starten met de wiki lijkt mee een volgende mooie stap Hems...
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-07-01 19:57)
 @Ronald, lijkt mij een prima idee. Ik zal voor mijn vakantie nog even kijken hoe we dit kunnen vormgeven. @Martin, yep er zijn veel initiatieven. Zie en hoor er nu dagelijks meer! Het koppelen/verbinden zonder de eigenheid te verliezen lijkt mij een mooi streven. het weten, waar wat te halen en te ontdekken is ook. Goed dat je vanuit het oogpunt van een zelfvoorzieningseconomie wilt meedenken/doen!
Chantal Klaver
Chantal Klaver -  (2010-07-02 08:16)
Ik doe mee!

Trouwens Hems, mijn complimenten. Met enthousiasme, passie en een onderwerp dat er toe doet, ben jij een kei in het creëren van een betrokken community.
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-07-02 08:21)
 @Chantal Wat een compliment *bloost* Blij je aan boord te hebben;-) Top!
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-07-02 09:17)
  @All

Na zoveel mooie reacties op het blog "inventing the future' kan een Plaza natuurlijk niet uitblijven. Graag nodig ik je uit deel te nemen! we hebben de hele zomer om te denken, te reflecteren, visioenen te hebben over hoe die school er nou uit moet zien. Hoe we het eeuwig leren van de toekomst kunnen vormgeven! Een plaza is een perfecte plek om al deze gedachten te verzamelen! Blog of zet jouw idee in de Wiki!

Na de zomer gaan we verder, gaan we samen bouwen aan het event! Gaan we de eerste stap zetten op weg naar de school van de toekomst!

Blij dat je er bij bent!

www.mindz.com/plazas/Inventing_the_futureLiesbeth Veldhuizen
Liesbeth Veldhuizen -  (2010-07-02 10:20)
 I'm also in! Dankje Hems voor de uitnodiging. 
Jolanda Verburg
Jolanda Verburg -  (2010-07-02 11:47)
Hallo Hems,

Mooi initiatief! Doe ik graag aan mee. Willen we naar een heel ander soort samenleving dan moet er nogal wat gebeuren, niet alleen aan de onderwijskant. Neem het volgende:

Ondernemen 2.0 en de belastingen
Voor de ondernemers van de toekomst, het nieuwe werken, de netwerkorganisaties en nieuwe vormen van samenwerking is ook een heel nieuwe belastingstelsel noodzakelijk. Die zijn nu nog gebaseerd op het beeld dat iedereen in loondienst is.
Ik heb zojuist weer een lelijke navordering ontvangen van de belastingdienst. Ik werk namelijk volgens 2.0 maar wordt afgerekend op werken volgens 1.0. Daar begrijpen ze bij de belastingdienst nog helemaal niets van. Ik moet ieder jaar weer zoveel uitleggen, het is gewoon niet leuk meer. GRRRR.

Economie 2.0
Misschien moeten we toch eens heel serieus gaan kijken naar de mogelijkheden van een basisinkomen. Het idee waarbij iedere Nederlander een basisbedrag krijgt om je studie te doen, je ziekten te bekostigen, basisvoorziening voor wonen te creeëren, ouderdomsvoorzieningen te treffen, etc. Daar tegenover worden alle sociale voorzieningen, subsidies, e.d. afgeschaft. Daarmee ontstaat er een andere vorm van financiering om de maatschappij in te richten en dus ook je eigen leven. Waardoor iedereen in staat gesteld wordt om die dingen te doen die bij hem/haar passen, meer eigen keuzes te maken, meer zelfstandigheid te zijn en het werk te doen wat bij je past en op de momenten dat het past.

En zo zijn er nog veel meer onderwerpen die om een andere aanpak vragen.

Hartelijke groet,
Jolanda Verburg

Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-07-02 11:55)
 @Jolanda helemaal eens, onderwijs is maar een onderdeel waar vernieuwing noodzakelijk is. Ik hoor je eigenlijk zeggen dat we toe zijn aan society2.0 of society3.0 zou Ronald van den Hoff zeggen;-) Misschien komt dan toch hele gele bestaansniveau uit spiral dynamics tot zijn recht!
Jolanda Verburg
Jolanda Verburg -  (2010-07-02 12:16)

Hallo Hems,

De overgang naar geel kunnen we toch niet tegenhouden ;-)
Velen van ons zitten daar al en de rest volgt gewoon, zeker in ons deel van de wereld.

Groet, Jolanda

Hans Doorenspleet
Hans Doorenspleet -  (2010-07-02 13:41)
Hems,

Ik had deze discussie nog gemist. Door je mailtje met de uitnodiging voor de nieuwe plaza ben ik het gaan lezen. Je had het met je uitnodiging (uiteraard) goed ingeschat: ik doe mee!

Toeval bestaat niet, dus ik was gister dehele dag bij het Innovatie Event vande Community of Talents, in Den Haag. In de subgroep waarin ik zat ging het (ook) uitgebreid over onderwijs. Wel wat meer gericht op het onderwijs sec, het meer benutten van je talenten, benutten van de kwaliteiten van kinderen in plaats van de nadruk op je beperkingen, het betrekken van ondernemers en andere bevlogen mensen die met hun verhaal een toekomstperspectief kunnen schetsen voor de kinderen, het er voor zorgen dat bedrijfsbezoeken en snuffelstages worden begeleid door de meest enthousiaste, bevlogen medewerkers ipv door min of meer uitgerangeerde medewerkers die zo ook weer even een bezigheid hebben etc.etc.

Als de school een community zou worden dan creëer je eigenlijk heel natuurlijk dit soort aspecten. Eigenlijk laat je het vroegere dorp herleven op een moderne wijze.

Ik zit in de RvT van een moderne middelbare school en zal de directie op dit initiatief attenderen.

Nog even iets over een geplaatste opmerking dat er een te groot aantal initiatieven is op dit terrein: het aantal kan nooit te groot zijn, dat is 'oud denken', waarbij onbewust vanuit cenrale coördinatie en sturing het beste overal uitgerold moet worden. Het beste is in iedere situatie anders, dus laat het maar ontstaan. Laat de toezichthouders maar vanuit deskundigheid toezicht houden ipv met een set centraal vastgestelde standaarden. Deel bevindingen met elkaar, leer van de dingen die goed gaan, leer van de dingen die niet goed gaan.
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-07-02 14:43)
 @Hans ;-) Haha toeval bestaat idd niet. Prachtig hoe je de beweging die noodzakelijk is beschrijft! Het zal zijn als het orkestreren van heel veel instrumenten tot een goed klinkende symphonie;-) Mooi dat je het initiatief onder de aandacht wilt brengen. Top!
Patty Golsteijn
Patty Golsteijn -  (2010-07-02 15:13)
Ik doe mee!
Ik ben vorige week afgestudeerd (hbo Media & Entertainment Management), werkte tot een maand geleden in het hbo in loondienst (2 jaar lang) en begeleidde daar verschillende mbo'ers, nu verschillende freelanceopdrachten voor het hbo, vanaf september weer 1 dag in de week aan de slag in het hbo en tevens in gesprek met een ROC over mogelijkheden om een cursus of serie workshops 'personal branding' aan te bieden aan mbo'ers. Waarom? Het onderwijs blijft hangen in oud denken en ik geloof in de potentie van jongeren en raak geïnspireerd als ik ze zichzelf zie ontdekken. Ineens blijkt dat ze heel veel zelf (!) kunnen, zonder dat ze het wisten en groeit hun zelfvertrouwen. Ik krijg daar geweldig veel energie van en geloof dat het onderwijs daar op in moet gaan spelen: wat kunnen ze nu en wat kunnen ze ontwikkelen? Laat ze maar experimenteren, laat ze maar op hun bek gaan, dáár leren ze van (itt modellen en methodes uit hun hoofd leren, etc.)!
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-07-02 16:11)
 @Patty, kicken, mooi dat je mee doet! Mooie verbindingen kun je leggen en je brengt een expertise in die we hard nodig hebben! Top! Mooie brug tussen vernieuwing, jongeren en scholen!
Berend van de Weerdt
Berend van de Weerdt -  (2010-07-03 06:36)
Wat een geweldige brainstorm wordt deze discussie. @Rik goed om zo naar jonge mensen te kijken vanuit een creatieve benadering. Maar waar we voor moeten waken is ons referentiekader voor iedereen van toepassing te maken. Mijn zoon van 16 heeft een mobieltje, maar taalt er niet naar, SMS-t nooit, hij gamed wel fanatiek en communiceert dan via de game met anderen. Verder is het een redelijk succesvol Ultimate speler. Doet volgende maand mee met de wereldkampioenschappen. Kan als het moet moeiteloos met internet overweg maar heeft daar gewoon meestal geen zin in. Heeft wel een Hyves pagina maar dat is eigenlijk noodgedwongen. Doet er niets mee. Hij zou in veel van de vernieuwende onderwijsvormen hopeloos ondergesneeuwd raken.
@Martin: Te veel nieuwe initiatieven? Hoe kan dat nu? Onderwijs moet blijven aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen, dus zelfs initiatieven van drie jaar geleden zijn vaak nu achterhaald.
Berend van de Weerdt
Berend van de Weerdt -  (2010-07-03 06:44)
Nog even ter aanvulling: Bas heeft een erge vorm van disorthografie, terwijl hij wel het niveau heeft van HBO volgens de deskundigen. Dit bewijst volgens mij wel het juiste in de benadering van Rik Konings. juist zulke kinderen zijn erg geholpen met een juiste en creatieve aanpak, anders dan in het traditionele onderwijs.
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2010-07-04 20:24)
 @All, mooie reacties! Een mooie basis om mee verder te gaan in augustus. Maak van de gelegenheid gebruik om iedereen een hele mooie zomer toe te wensen;-) 
Tot augustus, grtz Hems
Marcel Tjepkema
Marcel Tjepkema -  (2010-07-08 11:41)

@Hems. Waarschijnlijk ben je inmiddels op vakantie, maar bij deze alsnog:

Een fantastisch initiatief, evenals de initiatieven (reacties) die na jouw post zijn ontstaan. Hoewel ik zelf nog (nog) niet zo'n kijk heb op de toekomst en wellicht wat minder nadenk over het onderwijs als voorgaande ‘reageerders’, heb ik des te meer met talentontwikkeling en/of dingen doen vanuit je werkelijke talent.

Om bij de visie van Buckingham aan te sluiten: 'onze regels, systemen, procedures en bijbehorende onderwijssystemen richten zich te veel op de schakels die individuen uit hebben staan i.p.v. de schakels die aanstaan'. We leren mensen letterlijk vanaf hun kinderjaren om gemiddeld te worden i.p.v. te excelleren. Overigens is de vergelijking met het verkeer van Ronald van den Hoff in zijn laatste reactie (post) treffend. De regels in het verkeer zorgen slechts voor schijnveiligheid.

Dus elk initiatief dat, met alle mogelijkheden van deze tijd (of: juist met de mogelijkheden van deze tijd), in bovenstaande verandering kan brengen zou fantastisch zijn. Wel zou ik het persoonlijk (zo) klein (mogelijk) aanpakken om ver te blijven van het stempel 'event' met alle emoties (en gedragingen) die daar bij horen.

Ik denk en help er in elk geval graag aan mee!

marjan visser
marjan visser -  (2010-07-10 21:12)
@ Hems... Wat een mooi initiatief... het maakt nu al nieuwsgierig naar wat een volgend reces voor initiatief oplevert.

2 weken geleden zag ik de premiere vertoning van een documentaire gemaakt door studenten over het onderwijs'experiment' waar zij zelf deel van uit maakten. Het door hen gekozen motto: kleine aanloop, grote sprongen.
Er zijn meerdere initiatieven, en ja die kunnen allemaal bijdragen aan de ontwikkeling naar mooier onderwijs. Ik laat me in ieder geval van meerdere kanten graag inspireren.  Deelnemen aan dit initiatief is hopelijk net zo inspirerend. Count me in.

om te delen de link naar de getoonde documentaire


http://vimeo.com/13029202
hartelijke groet,
Marjan Visser

Irma Lamers
Irma Lamers -  (2010-07-15 00:03)
Dag Hems,

Goed om jouw tekst tegen te komen en de reacties erop.
De structuur om dit te implementeren ligt al klaar. In 70 steden zijn al transition towns initiatieven die net als jij zich vanuit hun eigen invalshoek bezighouden met duurzame initiatieven. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook om minder energie te gebruiken, nieuwe toepassingen te vinden, anders te bouwen en lokale gemeenschappen op te bouwen om dit te realiseren. Beginnende groepen die zich om een bepaald thema verzamelen en vanuit een nieuw duurzaam toekomstbeeld tot andere vormen komen. Op www.transitiontowns.nl staat veel informatie. Mensen die ideeën willen omzetten in de praktijk voelen zich vaak aangesproken door dit concept. Maar het mag nog meer groeien. Het handboek geeft een strategie weer, waarbinnen jouw idee prima zal aansluiten. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
Film In Transition geef verschillende onderwerpen weer en hoe de aanpak kan zijn.
Kunstpodium organiseert leerling meester exposities.
Nachtburgemeester Zeus Hoenderop organiseert Open Podium voor MaanScouts.
op www.tilburgers.nl zoekterm MaanScouts ingeven.
Het gaat hierom verschillende netwerken om door voor en met elkaar te leren hoe we het verschil kunnen maken - door iets neer te zetten waar je goed in bent.

Hoe zet je zoiets op? Vanuit Transition town gedachte zou de suggestie zijn: begin met een ludieke kleinschalige actie/evenement/traject en laat zien wat je bedoelt. Geen werkgroep om een werkgroep, maar lokaal een initiatief starten - binnen een lokale gemeenschap - wat 'kopieerbaar' is naar andere steden. Succes met je plan !

Irma Lamers ABC communicatie
www.twitter.com/irmalamers
Lex Hupe
Lex Hupe -  (2010-08-09 19:27)
\Hems,
Prachtig initiatief.
Op zich is het inventariseren van initiatieven op dit gebied al een prachtige taak. Want "het zit in de lucht". Het wemelt werkelijk van de initiatieven. Variërend van denktankt tot aan scholen die al helemaal proberen op deze nieuwe leest te werken.
Mijn suggestie is dan ook: bundelen, bundelen en nog eens bundelen. Creëer bij wijze van spreken 1 website waar je de heldhaftige poging onderneemt om dit landschap in kaart te brengen. Ik wil daar graag aan bijdragen, al zeg ik er meteen bij dat er veel handjes nodig zijn. Maar dat is geen probleem want er zijn een paar honderd edubloggers in Nederland die dat volgens mij ook graag willen.
Een 2e suggestie: een conferentie over  School en onvernemerschap". Ook daarover kun je een boeiwende conferentie opzetten.
En tot slot maak ik hier even reclame voor  "Seven Days of Inspiration"  die ook een impuls aan het Nieuwe Onderwijs wil geven.

Lex Hupe
Marcel Nicolaas
Marcel Nicolaas -  (2010-08-31 19:57)
@Hems, Ik werd (zoals je ondertusen weet) getipt door Suzanne over dit initiatief. Wat een mooi initiatief en wat een energiegevende reacties. Het lijkt me geweldig als deze enthousiaste mensen bij elkaar kunnen komen om de discussie daadwerkelijk te voeren.

Graag willen we hier met S2M Strijp-S in Eindhoven aan meewerken.

We hebben snel contact hierover.
Ik kijk er naar uit.

Hartelijk groet,
Marcel.
Marcel Nicolaas
Marcel Nicolaas -  (2010-08-31 19:57)
@Hems, Ik werd (zoals je ondertusen weet) getipt door Suzanne over dit initiatief. Wat een mooi initiatief en wat een energiegevende reacties. Het lijkt me geweldig als deze enthousiaste mensen bij elkaar kunnen komen om de discussie daadwerkelijk te voeren.

Graag willen we hier met S2M Strijp-S in Eindhoven aan meewerken.

We hebben snel contact hierover.
Ik kijk er naar uit.

Hartelijk groet,
Marcel.
Hems Zwier
Hems Zwier -  (2011-05-31 09:28)
En eindelijk is er dan die rondetafel in het kader van Society 3.0 en onderwijs. Lees het blog 'Lente in onderwijsland.....nieuwe leiders tuinieren! en schrijf je in voor de ronde tafel!
-  (2013-10-07 08:37)
Most men have more than one suit. This is a smart thing because it allows him to frequently change from suit to suit. Suits don't have to be expensive to be attractive and useful. Suits can be bought for as little as 100 Pound under when retailers have sales. This is a smart time to purchase more than one to take advantage of the great savings. This article is sponsor by http://www.favorweddingdress.com/#/bridesmaid-dresses.html bridesmaid dresses with lace sleeves
http://www.favorweddingdress.com/#/wedding-dresses-ivory-lace-strapless-sleeveless-knee-length-short-wedding-dresses-s-d-00041.html/ wedding gowns to the knee long train lace
http://www.favorweddingdress.com/#/wedding-dresses/wedding-dresses-ivory-lace-sweetheart-neckline-floor-length-hemline-a-line-princess-a-a-p-000931.html pronovias wedding dresses

Comment on this article

You must be logged in to leave a comment.

Subscribe via email

Follow the comments of this article by email:

Most read

Which blogs posts this month are most read?

[nhat ky bao ve] Co gai tre trom laptop o toa nha chung cu dvbaovevietthanglong
23/12/2014 03:23:00 - 438 x read(s) - 0 replies(s)
Bán Căn hộ cao cấp Saigonland Bình Thạnh canhosaigon123
12/12/2014 16:59:00 - 343 x read(s) - 0 replies(s)
advertise Fifa 15 coins an adversary fifazzz
15/12/2014 05:08:00 - 322 x read(s) - 0 replies(s)
Giặt ít quần áo có tiết kiệm điện không? baolong001
13/12/2014 01:48:00 - 321 x read(s) - 0 replies(s)

Highest rated

Which blogs posts this month are the highest rated?

Most comments

Which blog posts are the most discussed?

Nhận xét giữ xe Ranger và Toyota Hilux trungquang25
26/12/2014 16:25:00 - 1 x read(s) - 0 replies(s)
Tiệc cưới với theme màu thơ mộng ntthaoit
26/12/2014 14:53:00 - 1 x read(s) - 0 replies(s)
Bep dien ket hop tu Nardi PVF 9HT 19 BestHome
26/12/2014 14:53:00 - 2 x read(s) - 0 replies(s)
bep dien bosch chinh hang nhap khau PKK651T14E BestHome
26/12/2014 14:25:00 - 2 x read(s) - 0 replies(s)
bep tu teka nhap khau chinh hang BestHome
26/12/2014 14:05:00 - 2 x read(s) - 0 replies(s)