December 31, 2014 MINDZ.com will close down. Read why.

Hoe Oud is Het Nieuwe Werken?

Ruud Zandbergen - Sunday 12 July 2009 - 18:21 - 233 x read

De term Het Nieuwe Werken wordt steeds vaker gebruikt. Je komt het tegen in kranten, tijdschriften, web sites, op radio en TV. Elke keer is de invalshoek Hoe oud is Het Nieuwe Werken?verschillend en wordt er een ander aspect belicht. Toch begint er veel overeenstemming te ontstaan en kunnen we er tegenwoordig allemaal iets bij voorstellen. Maar is dat Nieuw nou echt nieuw? Dat zeg ik niet om flauw te doen, integendeel. Maar er zitten veel elementen in waarvan je kunt zeggen: dat kan toch al jaren? Of: daar is toch niets nieuws aan? En dat klopt. Aan veel van de individuele elementen zit ook weinig nieuws. Het is het samenspel van disciplines in ICT, mentaal vlak en de fysieke werkomgeving die de vernieuwing(inwerk) brengt, een integrale benadering.

Eind jaren 80 werkte ik bij een automatiseringsbedrijf. Daar werkte men met Higgins, een applicatie waarbij iedereen op zijn PC via het netwerk op kantoor e-mail en gezamenlijke agenda’s had. Er kon efficiënt gepland en eenvoudig gecommuniceerd worden. Daar kon ik ook een elektronische zakagenda koppelen aan Higgins. Enkelen collega’s konden via een modemverbinding vanuit huis inbellen op het netwerk en de besturing van hun PC overnemen. Er kon dus thuis, ’s avond en in het weekend, worden gewerkt met de systemen van kantoor. Dit was plaats- en tijdsonafhankelijkheid in een primaire vorm.

Vanaf 1993 werkte ik bij een aantal grote internationale bedrijven mee aan implementaties van Lotus Notes. Rondom deze producten werd het begrip groupware gebruikt. Groupware bood nieuwe vormen van communiceren en samenwerken. Via deze applicaties werd uitwisseling van informatie, het terugvinden ervan en kennismanagement mogelijk. Omdat communicatiemiddelen zoals Internet en mobiel nog traag waren en beperkt voor handen, kon via laptops (off-line) met deze applicatie volledig worden doorgewerkt. Daarmee was het principe van plaats- en tijdonafhankelijkheid weer een stap verder.

In de jaren rondom 2000 was ik bij mijn werkgever al in staat om in grote mate te bepalen op welk moment, met welke middelen en op welke locatie ik mijn werk deed. Men had een laptop, met allerlei applicaties die ons lieten communiceren en samenwerken, waaronder instant messaging, e-mail en web conferencing. Via UMTS adapters kon op praktisch elke locatie worden gewerkt. Chatten en samen aan documenten werken was eenvoudig. De kantoren waren flexibel ingericht met verschillende typen werkplekken. Daarnaast gaf de werkgever voorzieningen voor thuiswerken in de vorm van meubilair en een ADSL aansluiting. Hier was het moderne werken toch zeker aangebroken en de gedachte erover zelf al redelijk ver gevorderd.

Toch was het in zeker mate pionierwerk en zijn dit voorbeelden waar primair de virtuele kant werd benaderd, door inzet van ICT middelen. Ondermeer Lotus en Microsoft hebben de afgelopen jaren een complete set aan tools op de markt gebracht. Ook is via Internet een enorme hoeveelheid Web 2.0 diensten beschikbaar. Er is dus aan een virtuele kant “niks nieuws” en inderdaad “dat kan allemaal al jaren”. Maar op dit moment zijn deze mogelijkheden wel veel eenvoudiger bereikbaar, sneller en functioneler. Ze worden daarmee makkelijker geadopteerd. Het wordt ook steeds duidelijker dat de ICT aspecten in “HNW projecten” meestal vloeiend kunnen verlopen.

De afgelopen jaren gebruik ik als consultant een uitgebreide reeks van virtuele instrumenten om mijn werk te doen. Om organisaties te helpen met nieuwe manieren van werken. Er is al meer dan twintig naar Het Nieuwe Werken toegeleefd. Microsoft heeft de term de afgelopen jaren goed op de kaart gezet en het geeft context. Terugkijkend is het interessant de ontwikkelingen vanaf een vroeg moment te hebben zien ontwikkelen. Overigens was het natuurlijk lang niet altijd duidelijk waar het allemaal precies naartoe ging. In de meer recente jaren hebben we een samenvloeiing gekregen van de ICT zijde met de fysieke omgeving en mentale kant van het innovatieve werken. Daarmee wordt een integrale benadering mogelijk en dat maakt het een veel uitdagender speelveld. De bedrijven die dit al integraal hebben omarmd zijn op één hand te tellen en weinig organisaties kunnen u er breed advies over geven. Er valt echter veel te leren uit het verleden en er is nog veel meer te bereiken.

Bij een integrale aanpak (ICT, mentaal, fysiek) kan 1 + 1 + 1 wel eens 5 betekenen. De aanvankelijke projecten zijn vaak eenzijdig of soms via twee invalshoeken gelijktijdig ingestoken. Kantoorinrichters en interieurarchitecten doen geweldige dingen, maar weten vaak weinig van ICT en de mens(verandering). De ICT specialisten weten op hun beurt weinig van activiteitgerichte werkomgevingen en outputgericht sturen van medewerkers. En in het mentale vlak werken uitstekende adviseurs die mensen in beweging kunnen krijgen, maar dan zijn ICT en aanpassingen van de fysieke werkomgeving wellicht niet optimaal uitgewerkt. De kunst is al deze specialisten integraal aan de slag te krijgen. Dan is er perspectief om de productiviteit en tevredenheid in een organisatie ècht te verhogen.

Comment on this article

You must be logged in to leave a comment.

Subscribe via email

Follow the comments of this article by email:

Most read

Which blogs posts this month are most read?

Tong hop mon an cho mam co ngay tet them sinh dong choxuatd
23/11/2014 16:01:00 - 586 x read(s) - 0 replies(s)
mua tour du lich tet am lich 2015 som hay muon anhnhat
19/11/2014 07:15:00 - 548 x read(s) - 2 replies(s)
kinh nghiem du lich tet thai lan anhnhat
21/11/2014 10:10:00 - 400 x read(s) - 0 replies(s)
2 phuong an nghi tet nguyen dan 2015 anhnhat
25/11/2014 07:38:00 - 377 x read(s) - 0 replies(s)

Highest rated

Which blogs posts this month are the highest rated?

Most comments

Which blog posts are the most discussed?

mua tour du lich tet am lich 2015 som hay muon anhnhat
19/11/2014 07:15:00 - 548 x read(s) - 2 replies(s)
A Review of the Top GPT Sites lashuka1
19/12/2014 12:13:00 - 5 x read(s) - 0 replies(s)