December 31, 2014 MINDZ.com will close down. Read why.
Art 2 Advance

Leiderschapscompetenties

Ingrid Smit - Friday 20 November 2009 - 13:53 - 1009 x read
Er bestaan verschillende modellen en visies met betrekking tot leiderschap en leiderschapscompetenties. Daniel Goleman geeft in zijn boek ‘The New Leaders’ een overzicht van de belangrijkste leiderschapscompetenties gebaseerd op Emotionele Intelligentie: de kwaliteit om de emoties en de onderliggende sturing daarvan in jezelf en in anderen te herkennen, met als doel deze emoties op de meest effectieve manier in te zetten in jezelf en in je relaties met anderen via krachtige en verbindende communicatie.

De leiderschapscompetenties die wij in onze trainingen behandelen zijn ingedeeld in vijf competentiedomeinen:
Zelfinzicht en zelfmanagement: hoe gaan wij met onszelf om?
Sociaal bewustzijn en relatiemanagement: hoe gaan we met onze relaties om?
Communicatie: hoe maken we contact met onszelf en de ander in ons gedrag?

Zelfinzicht
Zelfinzicht houdt in dat iemand een goed inzicht heeft in emoties, zijn motieven, zijn normen en waarden, en zijn sterke en zwakke kanten.

De competenties die daaronder vallen zijn:
• Zelfkennis: weten waar je krachten en beperkingen liggen.
• Accurate zelfevaluatie: eigen motieven onderzoeken en omgaan met negatieve kanten.
• Emotioneel zelfbewustzijn: helder en open zijn over eigen krachten en beperkingen en gevoelens communiceren, en negatieve krachten in zichzelf constructief hanteren
• Zelfvertrouwen: zekerheid tonen over eigen krachten, doelen en meningen, hetgeen zorgt voor voldoende persoonlijk gewicht voor het leidinggeven.

Zelfmanagement
Zelfmanagement betekent dat iemand zijn emoties op de meest efficiënte wijze kan inzetten.

Competenties van zelfmanagement zijn
• Emotionele zelfbeheersing: in staat zijn om negatieve gevoelens van bijvoorbeeld frustratie en ergernis in goede banen te leiden. Dit betekent niet dat negatieve gevoelens onderdrukt worden, het betekent wel dat deze respectvol en open gehanteerd worden.
• Aanpassingsvermogen: omgaan met tegenstrijdige belangen, zonder daarbij de noodzakelijke focus te verliezen. Inspelen op veranderingen en zoeken naar nieuwe uitdagingen.
• Zelfactualisatie: bezig zijn om zichzelf en degene aan wie ze leidinggeven te verbeteren. Het stellen van realiseerbare en uitdagende doelen en in staat zijn om risico's goed in te schatten.
• Initiatief nemen: Kansen onderkennen en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten
• Optimisme: een aanpak hebben die vol vertrouwen is. Niet terugschrikken van veranderingen en ervan uitgaan dat veranderingen in de toekomst ook verbeteringen zijn. Een positief beeld van anderen hebben.

Sociaal bewustzijn
Sociaal bewustzijn wil zeggen inlevingsvermogen en gevoel voor de organisatie en dienstbaarheid.

Competenties van sociaal bewustzijn zijn:
• Empathie: goed kunnen inleven in anderen, om informatie te krijgen die gebruikt kan worden om de relatie te verstevigen en gezamenlijke doelen te bereiken. Goed kunnnen luisteren en omgaan goed omgaan met mensen van verschillende achtergronden. Tijd en energie vrijmaken om te kijken wat er bij collega's en medewerkers leeft.
• Organisatiesensitiviteit: in staat zijn om te begrijpen wat er speelt in de organisatie. Bekend zijn met sturende krachten, normen en waarden van de organisatie. Bewustzijn van de eigen voorbeeldfunctie en consequent en consistent zijn in voorbeeldgedrag.

Relatiemanagement
Relatiemanagement betekent het inspireren en beïnvloeden van anderen, het bezig zijn met verandering, ontwikkeling en samenwerking binnen teams.

De competenties met betrekking tot relatiemanagement zjin:
• Inspiratie: door een aanstekende visie en gedeelde missie anderen inspireren, motiveren en stimuleren
• Ontwikkelingsgericht: oprecht geinteresseerd zijn in collega's en medewerkers. Erop gericht zijn anderen te laten groeien en bloeien door te coachen, helpen en steunen met het realiseren van persoonlijke en collectieve doelen. In staat zijn om constructieve feedback te geven.
• Conflictmanagement: in staat zijn verschillende partijen te identificeren en hun verschillende standpunten te begrijpen om vervolgens de verschillen tussen de partijen te overbruggen door middel van een gemeenschappelijk ideaal.

Communicatieve vaardigheden
Communicatie gaat veel verder dan het alleen uitwisselen van informatie. De competentie Communiceren gaat over het opbouwen, optimaliseren en in stand houden van relaties

Het domein communicatieve vaardigheden bestaat uit de competenties:
• Boodschappen, ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken
• Gebruik maken van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie
• Professioneel afstemmen met de ander in gedrag, taalgebruik en terminologie
• Zintuiglijke scherpzinnigheid en focus
• Belangrijke informatie oppikken uit gedrag en boodschappen van anderen
• Doorvragen en ingaan op reacties
• Gedrag tonen dat getuigt van onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen


Kijk op onze event page voor de trainingen die wij hierin geven.

Comments

-  (2013-10-07 08:44)
Most men have more than one suit. This is a smart thing because it allows him to frequently change from suit to suit. Suits don't have to be expensive to be attractive and useful. Suits can be bought for as little as 100 Pound under when retailers have sales. This is a smart time to purchase more than one to take advantage of the great savings. This article is sponsor by http://www.favorweddingdress.com/#/bridesmaid-dresses.html bridesmaid dresses with lace sleeves
http://www.favorweddingdress.com/#/wedding-dresses-ivory-lace-strapless-sleeveless-knee-length-short-wedding-dresses-s-d-00041.html/ wedding gowns to the knee long train lace
http://www.favorweddingdress.com/#/wedding-dresses/wedding-dresses-ivory-lace-sweetheart-neckline-floor-length-hemline-a-line-princess-a-a-p-000931.html pronovias wedding dresses

Comment on this article

You must be logged in to leave a comment.

Subscribe via email

Follow the comments of this article by email: