December 31, 2014 MINDZ.com will close down. Read why.
Be The Change
Be The Change, droom formulerenJuni 2009: Een maand voor de zomervakantie kreeg Be The Change het verzoek van een VMBO school in Noord-Brabant om eens te komen vertellen over Be The Change en het achterliggende gedachtegoed. Maar vertellen over, dat doen we niet, "we willen het wel komen doen" kreeg de aanvragende mentrix te horen.
Zo gezegd, zo gedaan: onlangs togen 4 'dream-catchers' van Be The Change naar deze school om met 45 leerlingen van de onderbouw in een paar uur tijd hun dromen naar boven te halen en ze op weg te helpen de eerste stappen te zetten in het realiseren van deze dromen.
Voorzien van veel goede moed, aansprekend beeldmateriaal van de winnares van de Kindervredesprijs 2008, grote tafelkleden waarop geschreven zou gaan worden en een paar dozijn stiften, meldden wij ons op de laatste schooldag voor de vakantie (buiten vielen de mussen van het dak: 30 graden) en troffen we een uitgelaten groep kinderen. Na 'Be The Change', moesten alleen nog de schoolboeken ingeleverd worden en dan lonkte de Grote Vakantie! Niet bepaald optimale omstandigheden om deze leerlingen ertoe te brengen na te denken over hun droom of ideaal en daar acties voor op touw te willen zetten.
Maar wat werden wij ongelooflijk verrast door deze leerlingen! Na drie uur Be The Change workshop stonden alle tafelkleden vol met prachtige idealen en dromen, zeer praktische acties en had zich spontaan een groep geformeerd van leerlingen die zich gaat inzetten voor het opruimen van zwerfvuil in en rond de school!
Dat kinderen tot veel in staat zijn, daar gingen we wel van uit. Maar dat we op zo'n snikhete dag, een paar uur verwijderd van de zomervakantie, zoveel enthousiasme en committment zouden kunnen 'oogsten', dat had ik toch niet gedacht!

Ik vond het de allerleukste laatste schooldag die ik ooit heb meegemaakt!

NewsList

Inspiratie pagina van Be The Change
18/01/2010 01:49:00


 Behoefte aan wat inspiratie? Kijk op deze INSPIRATIE Pagina van Be The Change. 

Plaza weblog RSS

Onderwijs: It's up to you and...

Evelyne Peeters  -  09/09/2011 14:29:00  -  317x read(s)
Onderwijs: It's up to you and...
Onderwijs en onderwijsvernieuwing: niet iederéén heeft er een mening over. Maar veel mensen wèl.
"Er moet van alles veranderen in het onderwijs maar het systeem zit vast. Er zijn veel te veel regels. Ik kan daar geen beweging in krijgen."
"Het onderwijs moet veel meer uitgaan van het potentieel van de leerlingen".
"Het louter gericht zijn op cognitie, (kennis vergaren) is niet meer van deze tijd. Er moet meer aandacht komen voor het ontwikkelen van vaardigheden", en
"Leerlingen moeten leren wààr en hoè kennis is te...

Plaza events

Voor deze plaza zijn er momenteel geen aankomende events.