December 31, 2014 MINDZ.com will close down. Read why.
Be The Change
Never underestimate the power of a small group of committed people to change the world.
In fact, it's the only thing that ever has
. - Margaret Mead.

De belangrijkste doelgroep van Be The Change zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar. Met hen gaan we op zoek naar hun droom of ideaal voor de wereld waarin zij opgroeien. En maken we concrete actieplannen waarmee ze die idealen kunnen realiseren.

Be The Change gaat uit van de kracht van jongeren om zelf hun ideaal voor de wereld vorm te geven. Niet in je uppie, maar in samenwerking met gelijkgestemden. Want er zijn, overal ter wereld, jonge - en oudere - mensen die net als jij dromen hebben en die dromen willen realiseren. Mensen die geloven dat ze wel degelijk het verschil kunnen maken. Mensen die geloven dat "Be the Change you wish to see in the world" meer is dan alleen een mooie uitspraak van Mahatma Gandhi.

Be The Change organiseert verschillende programma's op lagere en middelbare scholen met als doel leerlingen de gereedschappen in handen te geven waarmee ze hun ideaal voor de wereld vorm en inhoud kunnen geven.
Daarnaast organiseren we jaarlijks de Be The Change Kinderconferentie.

Volwassenen kunnen bijdragen aan deze programma's door hun expertise in te zetten, hun netwerken open te stellen en met de jongeren samen te bekijken wat ze nodig hebben om in actie te komen en vorm te geven aan de change die ze willen zien in de wereld.


NewsList

Inspiratie pagina van Be The Change
18/01/2010 01:49:00


 Behoefte aan wat inspiratie? Kijk op deze INSPIRATIE Pagina van Be The Change. 

Plaza weblog RSS

Onderwijs: It's up to you and...

Evelyne Peeters  -  09/09/2011 14:29:00  -  318x read(s)
Onderwijs: It's up to you and...
Onderwijs en onderwijsvernieuwing: niet iederéén heeft er een mening over. Maar veel mensen wèl.
"Er moet van alles veranderen in het onderwijs maar het systeem zit vast. Er zijn veel te veel regels. Ik kan daar geen beweging in krijgen."
"Het onderwijs moet veel meer uitgaan van het potentieel van de leerlingen".
"Het louter gericht zijn op cognitie, (kennis vergaren) is niet meer van deze tijd. Er moet meer aandacht komen voor het ontwikkelen van vaardigheden", en
"Leerlingen moeten leren wààr en hoè kennis is te...

Plaza events

Voor deze plaza zijn er momenteel geen aankomende events.