Logo Image
Change Mirror Adviesplatform De binnenkant van veranderen

Change Mirror Adviesplatform

Change Mirror Adviesplatform
Plaza Manager: Rob van der Eyden
Dit plaza gaat over ‘de binnenkant van organisatieverandering’. De binnenkant van veranderen richt zich op de vraag hoe verandering wérkelijk gaat. Voornamelijk aan de kant van de ‘ontvangers’. Fundamenteel uitgangspunt is dat verandering van het gedrag van medewerkers en managers hand in hand gaat met veranderingen in beelden die zij over de werkelijkheid hebben. Hoe men tegen de werkelijkheid aankijkt is het resultaat van spontane, sociale,...

Hot topics