Logo Image
Leerwerklandschappen

Leerwerklandschappen

Leerwerklandschappen
Plaza Manager: Jeroen Boon
De Onderwijsraad en de VROM-raad staan positief tegenover de opkomst van wat wordt genoemd ‘leerwerklandschappen’: gebieden waar leren, werken en andere functies worden gecombineerd. Met een leerwerklandschap beogen betrokken partijen als scholen, bedrijven en gemeenten het rendement te vergroten op verschillende terreinen: leren, werken en ruimtelijke kwaliteit. Het is een ontwikkeling ‘van onderop’ die niet...

Hot topics