December 31, 2014 MINDZ.com will close down. Read why.
SURF Open Educational Resources

1212 artikel - Content Curation: een nieuwe manier om De Waarheid te bewaken?Ellen Kuipers (ellen.kuipers@han.nl) is werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bij de Faculteit Economie en Management. Zij is docent en managementconsultant. OER vindt zij een belangrijk thema, hetgeen zij dan ook deelt met haar HAN-collega’s waardoor OER bij de HAN langzaam maar zeker een nieuwe betekenis erbij krijgt: Open Educational Resources (i.p.v. Onderwijs- en Examenreglement). Zij is kerngroeplid van de SIG OER.

Inleiding

Open Educational Resources: er zijn op dit moment zoveel resources beschikbaar dat het te vergelijken is met een oerwoud. Er wordt zo veel onderwijsmateriaal gepubliceerd, dat het vaak lastig is om op zichzelf staand materiaal te vinden dat van goede kwaliteit is én dat is voorzien van metadata (informatie over opleiding, leerjaar, benodigde voorkennis, niveau, mogelijkheden om het in te zetten, of het is hergebruikt en verrijkt). Zou content curation kunnen bijdragen aan een oplossing? Zou het kunnen bijdragen aan het structureren van open content, en zou het een soort kwaliteitsgarantie kunnen meegeven aan de content? En als content van goede kwaliteit voor iedereen beschikbaar is, is deze ontwikkeling dan het einde van de onderwijsinstelling?


Content curation: wat is Content curation en welke vormen zijn er?
Met content curation bedoelen we het vinden, op waarde schatten, verrijken en/of becommentariëren en delen van informatie over bepaalde onderwerpen. Dit vraagt om een content curator.

A content curator is a critical knowledge broker who seeks, collects and shares on a continuous base the most relevant content in her area of expertise. In the near future, experts predict that content on the web will double every 72 hours. The detached analysis of an algorithm will no longer be enough to find what we are looking for. To satisfy the people’s hunger for great content on any topic imaginable, there will need to be a new category of individual working online. Someone whose job it is not to create more content, but to make sense of all the content that others are creating. To find the best and most relevant content and bring it forward. The people who choose to take on this role will be known as Content Curators.
(Rohit Bhargava, http://rohitbhargava.typepad.com/weblog/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-the-next-big-social-media-job-of-the-future-.html/, geraadpleegd op 24 oktober 2011)

Elke dag weer krijgen we via diverse media en ons sociale netwerk veel informatie te verwerken. Met behulp van content creation deelt de content curator kennis snel, efficiënt en effectief met zijn/haar sociale netwerk. Personen uit het netwerk kunnen deze kennis weer delen of becommentariëren en/of verrijken.


(http://www.iloveseo.net/content-curation-definition-and-generation/, geraadpleegd op 3 november 2011)

Het delen van kennis is een erg belangrijk thema, vooral in een wereld die dankzij de informatietechnologie steeds meer ‘open’, dus transparant wordt. Dagelijks bereikt ons een grote hoeveelheid aan informatie via diverse media, en daarmee ontstaat de behoefte deze brij aan informatie te structureren, te classificeren, te verrijken en te becommentariëren. Dit maakt het wenselijk dat er content curators zijn.

Er zijn veel verschillende platforms waarmee dagelijks vele mensen kennis delen. Denk aan Twitter, Facebook, LinkedIn en Wordpress. De behoefte aan content curation is dan ook enorm toegenomen. Dat wordt weerspiegeld door de hoeveelheid tools die hiertoe beschikbaar zijn. Een aantal voorbeelden van nieuwe platforms die uitermate geschikt zijn voor het delen van content zijn: Scoop.it; Storify; curated.by. (Voor een zeer uitgebreide lijst zie ook: 30+ Content Curation Tools).

We zoomen in op Scoop.it. Het werkt heel eenvoudig. Je maakt een account aan, je maakt een onderwerp aan, je voegt een bookmarklet toe aan je browser, en vervolgens kun je op elk gewenst moment elke site, tweet of post eenvoudig scoopen. Via het dashboard kun je bronnen opnemen (websites, RSS-feeds, social media accounts, etc.) en relevante kernwoorden aangeven. Scoop.it doet vervolgens het werk en voorziet je van een constante stroom van de content die je mogelijk wenst. Je kunt hieruit weer een selectie maken van de content die je wilt delen. De content die je toevoegt aan je Scoop.it topic kun je vervolgens ook weer delen via Google+, Twitter, Facebook en Wordpress, waardoor je je sociale netwerk weer attendeert op je laatste scoops. Ook kunnen andere content curators je een post aanbevelen om toe te voegen aan je topic. De posts worden in een zeer prettige magazine-achtige stijl gepresenteerd.

Binnen Scoop.it is inmiddels een community ontstaan. Je kunt elkaars topics volgen, en wanneer iemand uit je sociale netwerk een topic begint word je daarop geattendeerd, en kun je ervoor kiezen het te volgen. Scoop.it is begonnen als beta, invite only. Op 3 november 2011 heeft Scoop.it bekendgemaakt dat het nu open is voor iedereen: Everyone is a publisher.

http://www.youtube.com/watch?v=_2X3EHfhc6A&feature=player_embedded#! Everyone is a publisher mindzmediavideo

In dit filmpje positioneert Scoop.it zich als een web publishing tool die eenvoudiger is in gebruik; eenvoudiger dan bijvoorbeeld een blog. Deze tool is gericht op: gebruiksgemak, snelheid, geen/lage kosten, eenvoudig te delen via andere sociale media. (Zie ook Content Curation World, topic op Scoop.it).

Inmiddels heeft Scoop.it ook Scoop.it Education gelanceerd: “… feedback we have received was the voices from the education community, expressing their need to make Scoop.it even more helpful in the classroom and beyond. Many teachers and students use Scoop.it to work on a specific research topic and to curate collaboratively, engaging a class to build a tremendous resource together. It is an amazing goal of curation to facilitate a dialogue on both sides of the table. Educators are natural curators and this curation provides a great way to give guidance; reinventing the way you interact with your class”. (http://blog.scoop.it/en/category/news/).

Welke ontwikkelingen zien we op dit gebied?

Content curator als beroep of content curation als onderdeel van je functie.

In de toekomst zullen bedrijven en instellingen content curators in dienst hebben, gericht op het delen van kennis. Die zullen content verzamelt die mogelijk belangrijk of interessant is voor het bedrijf of de branche. Onderwijsinstellingen zullen topics creëren gerelateerd aan de vakgebieden van hun opleidingen, met als doel de content op een eenvoudige, snelle wijze te kunnen verzamelen, bewerken en publiceren, om hem te delen als online magazine met docenten, studenten, collega’s en andere geïnteresseerden. Voor de verschillende opleidingen en vakgebieden zal dan een content curator moeten worden aangesteld die deze taak op zich zal nemen. Docenten en studenten zullen uiteraard suggesties doen aan de content curator. Het is echter veel waarschijnlijker dat de docent van de toekomst content curator is. Docenten zijn het beste in staat om, met gebruik van hun netwerk, de informatie op waarde te schatten, en zij kunnen de juiste, waardevolle content delen met hun studenten, rekening houdend met het niveau waarvoor de studenten worden opgeleid. De docent is zowel inhoudelijk expert als didactisch expert. Als inhoudelijk expert is de docent in staat om de informatie die beschikbaar is te verzamelen, op waarde te schatten en vervolgens te structureren. Als didactisch expert is de docent in staat zijn ervoor te zorgen dat de lerende betekenis kan geven aan de informatie, bijvoorbeeld door haar in de juiste context te plaatsen, op het juiste moment aan te bieden, er de juiste werkvorm aan te verbinden, etc. Naar verwachting zal content curation in het onderwijs interactief zijn: studenten zullen niet slechts consumenten zijn van een topic; zij kunnen posts aanbevelen of zelf een topic beginnen.

Docenten en onderwijsmakers zijn van nature personen die kennis delen, waardoor het zeer aannemelijk lijkt dat zij content curation zullen omarmen. Een issue is tijd. Content curation vergt ook een tijdsinspanning van de content curator. Het zou verstandig zijn wanneer instellingen docenten hierin faciliteren. Dan wordt content curation onderdeel van het functieprofiel van de docent.

De uitgever als content curator.
Op dit moment is er een enorm gevecht gaande tussen de OER-movement en de diverse uitgevers. Het is wel begrijpelijk dat de laatsten niet vrolijk worden van open onderwijs. De wereld van uitgevers, in tegenstelling tot het onderwijs, zit tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aan. Met andere woorden: zij zullen moeten gaan nadenken over een ander businessmodel. Misschien is er een rol voor hen weggelegd als content curator: in het verzamelen, structureren, op waarde schatten en overzichtelijk presenteren van open content. Belangrijke succesfactoren daarbij zullen zijn: interactiviteit en co-creatie met de didactische experts (het hergebruiken en kunnen aanvullen van bestaande open leermiddelen moet worden gestimuleerd). Wanneer je als docent bij geplaatste content op relatief eenvoudige wijze kunt aangeven voor welke doelgroep het materiaal geschikt is, welke voorkennis vereist is, welke leerdoelen eraan gekoppeld zijn, welke werkvorm je hebt gebruikt, hoe je het uiteindelijk hebt getoetst of wat je eraan hebt toegevoegd, dan is dat zeer waardevol. Ook zou materiaal traceerbaar moeten zijn: als docent moet je kunnen zien wat het ontwikkelpad is van het open leermiddel (wie heeft wat wanneer toegevoegd/aangepast) en ook door welke instellingen het materiaal wordt gebruikt. Dan streven we een goed doel na: kennis toegankelijk maken voor iedereen. We hebben het uiteraard nog steeds over open content toegankelijk voor iedereen (lees: niet alleen voor mensen die het kunnen betalen), gepubliceerd onder een Creative Commons-licentie, en zonder commerciële belangen. The gift en niet the favor (Seth Godin, keynote op Educause 2011). Een uitgever zou deze zaken kunnen faciliteren. Wel is momenteel onduidelijk welk verdienmodel hierachter kan zitten voor een uitgever.

Wat betekent dit voor het onderwijs en voor OER?
De toegevoegde waarde voor het onderwijs is enorm. Voor OER zou dit kunnen betekenen dat je alle mogelijke digitale bronnen én het laatste nieuws met betrekking tot een bepaald onderwerp snel, efficiënt, effectief, overzichtelijk en ook in chronologische volgorde kunt delen met collega’s, studenten, je sociale netwerk en andere geïnteresseerden.

Op dit moment zijn er veel open leermiddelen, die zich op veel verschillende plaatsen bevinden. Je kunt je voorstellen dat je via je sociale netwerk wordt geattendeerd op content die mogelijk voor jou en jouw vakgebied of studie interessant is. Een docent kan op die manier geschikte open leermiddelen vinden, en heeft daarmee ook enige garantie van kwaliteit. Immers, iemand uit zijn netwerk signaleert de content als bruikbaar. Een student kan via zijn netwerk, een docent of medestudenten de juiste content vinden.

Een docent natuurkunde, bijvoorbeeld, zou worden geattendeerd op de aanwezigheid van nieuw materiaal, of materiaal dat is verrijkt, aangevuld, aangepast, vertaald in een andere taal, op de laatste publicatie met betrekking onderzoek naar de relativiteitstheorie, etc. Een droombeeld is dat je als docent een topic als ‘natuurkunde VWO’ of ‘natuurkunde propedeuse’ kunt volgen. Een content curator houdt de laatste scoops op dat gebied bij, en wordt geholpen door de volgers van het topic doordat zij posts aanbevelen. Door de community die rondom een topic ontstaat, zal de kwaliteit van de content ook hoog zijn: wisdom of the crowd.

Content curation is nog niet volwassen, maar het lijkt erop dat we de goede weg zijn ingeslagen. Content curation zou hierop het antwoord kunnen zijn. Toch moeten we hier een kanttekening plaatsen. Het lijkt geen gewenste situatie dat daadwerkelijk iedereen content curator is, hetgeen nu zo mooi de slogan is van Scoop.it. Ook hier bestaat immers het risico op het ontstaan van een oerwoud. En hoe ontdek je dán de meest waardevolle content?

Een andere vraag is wat content curation betekent voor de actualiteit en houdbaarheidsdatum van onderwijs. Door content curation is onderwijs gemakkelijker actueel te houden, doordat je als docent sneller op de hoogte kunt zijn van het laatste nieuws op je vakgebied (ervan uitgaande dat je een topic rondom een specifiek vakgebied volgt). Zoals eerder genoemd kan content curation betekenen dat OER toegankelijker worden, dat er structuur kan worden aangebracht in de open leermiddelen die er beschikbaar zijn. In principe heeft elke lerende daarmee toegang tot informatie van goede, zo niet hoge kwaliteit.

Dit betekent zeer zeker niet het einde van het onderwijs. De kracht van instellingen zit in het faciliteren van goed onderwijs, en niet zozeer in het aanbieden van kwalitatief goed lesmateriaal. De interactie tussen docent en student, en tussen lerenden onderling, is van onschatbare waarde in een leerproces. Daarnaast zal een lerende op enige moment door middel van een assessment moeten bewijzen dat hij/zij een bepaald niveau heeft behaald. Ook daarvoor zal een lerende een onderwijsinstelling nodig hebben.

Wellicht zal een kwalitatief uitstekende topic van een onderwijsinstelling toekomstige lerenden aantrekken. Via de topic raken zij bekend met de instelling en uit ervaring weten zij vervolgens dat de instelling garant staat voor goede kwaliteit. Als zij uiteindelijk een onderwijsbehoefte hebben, zal de lerende de instelling benaderen om onderwijs te gaan volgen. OER en onderwijs gaan in feite dus hand in hand.

Tot slot
Nog even terugkomend op het thema kwaliteit: kwaliteitsbewaking, bewaking van De Waarheid? Wij allemaal bewaken De Waarheid! De kracht van content curation zit hem in de community, de hoeveelheid gebruikers. Neem als voorbeeld Wikipedia: Wikipedia kreeg enorm veel kritiek toen het net werd opgericht. Het zou namelijk niet betrouwbaar zijn. Iedereen kon zomaar onzin opschrijven, en de wereld zou die onzin dan voor waar aannemen. Een paar jaar geleden echter schreef het wetenschappelijke tijdschrift Nature dat de online-encyclopedie Wikipedia vrijwel even betrouwbaar is als de Encyclopædia Britannica. (http://tweakers.net/nieuws/40356/wikipedia-net-zo-betrouwbaar-als-encyclopaedia-britannica.html, geraadpleegd op: 3 november 2011.)

Internetbronnen

Tags: content curation, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ellen kuipers, Scoop it, uitgevers

External articles

Search

Links

Media

Hot topics