Society3.0

Search results

Search query: burgerparticipatie
099 Aan de kalkoen vragen wat er op het kerstmenu staat...
Last Edited by ronaldvandenhoff on 16/05/2011 11:21:35
We weten inmiddels allemaal wel dat we vele miljarden moeten bezuinigen. Ex-premier Balkenende stelde ambtelijke commissies in om oplossingen te bedenken. Ook de politieke partijen lieten zich niet onbetuigd en noemden in hun verkiezingsprogramma’s allerlei maatregelen. De meeste bezuinigingen hadden één ding gemeen: we gaan meer betalen voor een minder goed (overheids)product. Is dat nog niet voldoende, dan worden een paar ministeries of provincies of politiekorpsen samengevoegd; de vermeend..
Read more
104 Wat is democratie?
Last Edited by ronaldvandenhoff on 30/11/2011 09:36:16
Transparantie en internet zijn een twee-eenheid. Op de site ikregeer.nl kun je wetsvoorstellen inzien. Op de site watstemtmijnraad.nl wordt snel inzichtelijk, en dus controleerbaar, of uw lokale politieke partij wel ‘stemt’ conform het eigen verkiezingsprogramma. ..
Read more

Search

Hot topics