Society3.0

Leren wordt het primaire bedrijfsproces.

"Het vandaag leveren van de juiste producten en diensten is vandaag het belangrijkste proces. Het morgen leveren van de juiste producten en diensten is (dus) morgen het belangrijkste proces. Op enig moment zijn de producten en diensten van'morgen' noodzakelijkerwijze vernieuwd ten opzichte van 'vandaag'. Het is dus belangrijk dat de organisatie in staat is de vernieuwing teweeg te brengen die ervoor zorgt dat 'morgen' de juiste producten worden geleverd. Dat is belangrijker dan het 'vandaag' leveren van de juiste producten, want vanuit de optiek van 'morgen' is dat proces niet belangrijk meer. Ergo, het proces dat ervoor zorgt dat morgen andere/betere producten worden geleverd dan vandaag - id est het leerproces - is een belangrijker proces dan het proces dat de producten van vandaag produceert. Als vandaag het leerproces belangrijker is dan het primaire proces, dan geldt dat morgen natuurlijk ook. Volgens mij is daarmee aangetoond dat het leerproces belangrijker is dan het primaire proces, en dus minstens net zoveel aandacht en organisatie behoeft."

Cees Hoogendijk
Huisacademies.

_
_____________________________________________________________________________________

Last Edited by Ronald van den Hoff on 09/04/2011 09:07:16
Tags: lerende organisatie, organization30

External articles

Search

Links

Media

Hot topics