Trea van der Wijk

Profile

Trea van der Wijk
Trea van der Wijkeigenaar Passievoorzorg & vdwijk-Advies
Ik ben Trea van der Wijk. Ik heb Passievoorzorg opgericht omdat ik vanuit een holistisch beeld wil werken, open, respectvol, met passie opdrachten uitvoer. Werken met een persoonlijk tintje, vanuit het hart. Dit betekent ook Nee durven zeggen tegen opdrachten waar geen goede match is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Passievoorzorg is ontstaan vanuit Passie voor de zorg en werken vanuit Voorzorgsmaatregelen. Inmiddels is het werkgebied gefocust op ontwikkelprocessen in de zorg van mens en organisatie, met de klant als vertrekpunt. 

Passievoorzorg werkt samen met Verkooijen & Beima om het organiseren van zorg in zorginstellingen terug te brengen naar planbare en niet planbare zorg, waarbij het verzorgend personeel zich kan richten op het verlenen van verantwoorde goede zorg en het organiseren van de zorg op de juiste plaats in de organisatie wordt teruggebracht.

De klant als vertrekpunt om onder eigen regie, een goed leven in eigen leven te kunnen voortzetten in een zorginstelling. Meer informatie over het OER model is terug te vinden op www.oermodel.nl.

Naast organiseren van zorg houdt Passievoorzorg zich bezig met advieswerk, training & coaching op het gebied van fysieke belasting en communicatie. VanderWijk Advies sluit aan op vraagstukken in de zorg op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

In mijn opleidingen (Ergotherapie, Postdocturaal studie 'opleidingsadviseur', leergang coachen(deelname), leergang bedrijfskunde,  Executive MBA) en werkervaring is de rode draad .leren en ontwikkelen' van mensen in de gezondheidzorg. Door de bedrijfskundige bril wordt preventie beleid fysieke belasting opgepakt waarbij methodieken uit de theory of constraints en Lean filosofie worden gehanteerd.

Door mijn afstudeeropdracht voor DeLimes, "Hoe organiseert een netwerkorganisatie met freelancers zich op basis van Rijnlands Denken met een eigen identiteit", is het werken vanuit eigen verantwoordelijkheid, principle based organiseren, gevoed. Dit betekent in organisaties, samen met de mensen, een punt op de horizon bepalen (richting, doel) om te komen tot een plan van aanpak, om vanuit eigen professie en deskundigheid resultaten te bewerkstelligen. Samen werken, Samen verantwoordelijkheid delen, en samen leren vonken om elke dag met plezier aan het werk te gaan. Hieruit is ook het idee ontstaan om een netwerkorganisatie 'Zorg vooruit' op te zetten om met andere zelfstandigen kennis en deskundigheid te delen en te ontwikkelen ten behoeve van de gezondheidzorg. Dit staat nog in de kinderschoenen.


Mijn 3 kernkwaliteiten/kenmerken zijn:
  • authenciteit - ik ben wie ik ben en handel open, respectvol & eerlijk.
  • sterk analytisch vermogen - met sterke intuitie/sensitiviteit
  • commercieel & strategisch inzicht
  • open staan voor ontmoetingen, want elke ontmoeting is er een waarbij mensen elkaar kunnen 'voeden'.

Kortom ik vind mijn passie in het doelgericht werken met mensen om te komen tot een gezamenlijk resultaat waarin iedereen als winnaar uit de bus komt.

Digital DNA

=increased
=decreased
=new
=unchanged
Show more tags

You can also find me at:

Weblog RSS

Plezier in zorg, zorgen met pl...

Trea van der Wijk  -  20/02/2013 20:36:00  -  100x read(s)
Plezier in zorg, zorgen met pl...
Plezier in Zorg & Zorgen met Plezier
De zorgvraag neemt toe en het aantal handen aan bed groeit niet evenredig mee. Dit leidt vaak tot toenemende werkdruk in de zorgorganisatie.
De zorgorganisatie heeft als primaire verantwoordelijkheid het leveren van kwalitatieve verantwoorde zorg voor haar bewoners. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Helaas blijkt dat fysieke klachten de belangrijkste verzuimoorzaak is in zorgorganisaties. Dit kan beter:
Fysieke belasting in de zorg, daar moeten we van af!
Met de nieuwe gebruiksvriendelijke Touch&Move tillift...

Network

Eliane
My whole network

Plazas

All my Plazas