December 31, 2014 MINDZ.com will close down. Read why.
Ronald van den Hoff

Geld.....het is op, HELP!!!

Ronald van den Hoff - Thursday 06 October 2011 - 09:41 - 3597 x read
Ik kwam via twitter deze week een mooi filmpje tegen over geld (via @tonybosma) en waarom geld de bron is geworden van onze financiële ellende. Toevallig vroeg Josje Feller me via twitter om eens in een blog aandacht te geven aan de Euro crisis. Hierbij, maar het is wel ff lezen!

Er is gewoon teveel geld in omloop waar geen enkele dekking meer tegenoverstaat anders dan ‘het vertrouwen’ van mensen. Vroeger werd geld 'afgedekt' door een echte hoeveel goud in de kluis van de nationale banken. Een bankbiljet was dan feitelijk een 'tegoed' bon. Na het afschaffen van deze 'gouden standaard' moeten we er maar op vertrouwen dat een papieren briefje en/of een serie bits en bites op je virtuele bankrekeningoverzicht van waarde is. En dat vertrouwen in de gevestigde (financieele) orde is gewoon weg. Zelfs waardepapieren van of geldleningen aan instituten die vroeger als ‘veilig’ werden beschouwd zijn dat opeens niet meer. Hoe dat komt?

In mijn boek Society30 zeg ik daarover:
“In 1999 wordt in de Verenigde Staten de Glass-Steagall doctrine losgelaten. Daarbij vervalt de scheiding tussen spaarbankieren (zorgen voor het geld van de ander) en zakenbankieren (geld verdienen met geldscheppen). Het blijkt de opstap naar de neergang. Er ontstaan grote geldinstituten die een mix van financiële activiteiten ondernemen, waarbij het niet meer duidelijk is wie wat doet en wat van wie is. Van geld wordt geld gemaakt. Niet in het minst doordat de Centrale Bank in de Verenigde Staten de rente kunstmatig laag houdt; zij wil de economie stimuleren na de internet bubble van 2002. De berg geld wordt rijkelijk aangevuld vanuit het Verre Oosten; vooral China en ook de Westerse landen beschikken over de nodige sommen. In Nederland beschikken de pensioenfondsen, de lokale overheden en andere regentenclubs inmiddels over zoveel geld, dat men in het grote casino vrolijk aan het kapitaalspel gaat meedoen. Er is zoveel geld beschikbaar dat het platte sparen ervan weinig oplevert. Maar als sparen niets oplevert kun je aan de andere kant dus erg goedkoop geld lenen. De stap naar ‘geld met geld maken’ is dan snel gemaakt; de winsten vloeien rijkelijk. Dat je dat geld ook weer snel kunt verliezen was slechts een gedachte voor theoretici. De lust naar meer en nog meer, nog eens aangewakkerd door de inmiddels beruchte bonuscultuur, leverde allerhande nieuwe financiële producten op: derivaten, securisaties, leverages, off balance producten, maar ook mortgage backed securities en collateralized debt obligations (die laatste tegenwoordig ook wel Chernobyl Death Obligations genoemd). De ene benaming nog mooier en geheimzinniger dan de andere.
Zolang er voor al die producten maar kopers waren, die meer betaalden dan de gemaakte kosten, ging alles goed. En als die kopers er niet waren, werden ze gewoon gemaakt. Zo konden mensen geld lenen voor huizen, die ze op basis van hun inkomen – sommigen hadden niet eens inkomen – onmogelijk konden betalen. Ninja Loans werden ze genoemd: No Income, No Jobs & Assets. Als onze economieën groeiden en zolang iedereen, van consument tot producent en van Minister van Financiën tot Pensioenfonds, aan zijn verplichtingen kon voldoen ging alles goed en konden de banken steeds meer geld scheppen. Scheppen in de zin van creëren. De banken creëerden scheppen met geld. Zoveel geld dat iedereen aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen kon blijven voldoen.

Het gevolg van dit alles is dat minder dan 5% van ons totale geldvolume nog haar oorspronkelijke functie kent, namelijk die van ruilhandel bevorderaar. De wereld zit gevangen in de greep van de groei. Geen echte groei, maar een financiële fictie, uitgedrukt in termen als Bruto Nationaal Product en andere theoretische economische graadmeters. Er is zoveel geld rond- en omhoog gepompt, dat iedereen het overzicht verloor en niet meer wist waar de oorspronkelijke bron van het geld lag. Het bleek steeds moeilijker de werkelijke waarde te bepalen van alle financiële bezittingen en producten, zeker op het moment dat de kopersstaking intrad. Als er geen markt meer is kan je ook niet vaststellen wat iets waard is. De waarde is immers altijd ‘wat de gek ervoor geeft’.

De econoom en Nobelprijswinnaar Friedrich Hayek waarschuwde ons in 1941, naar aanleiding van de depressie in de twintiger jaren van de vorige eeuw: “The past instability of the market economy is the consequence of the exclusion of the most important regulator of the market mechanism, money, from itself being regulated by the market process.” Hayek was van mening dat Centrale Bankiers nooit over de juiste informatie konden beschikken om adequaat te sturen. Daar achtte Hayek de wereldmarkt te complex voor: nogmaals, dat was in 1941…!??

In juni 2007 meldt de Amerikaanse bank Bear Stearns dat twee van de door haar beheerde hedgefondsen in de problemen zijn geraakt. Dit blijkt het begin van de vertrouwenscrisis in het financiële systeem. Iedereen gaat ’op zijn geld zitten‘. Kredieten worden niet meer verstrekt. Banken vertrouwen zelfs elkaar niet meer (en terecht!) en lenen elkaar geen geld meer. Laat staan dat ze nog leningen verstrekken aan bedrijven, die de geldstromen vanuit de banken net zo goed zagen opdrogen, maar aan diezelfde financiers wel hun torenhoge schulden moeten aflossen; met rente natuurlijk. Die bedrijven gaan vervolgens kosten besparen en onder andere hun mensen ontslaan. Daardoor zakte het consumentenvertrouwen in en werden er veel minder producten gekocht. De mondiale crisis is een feit geworden.


Tot zover gaat het over financiële organisaties. Alleen hebben die organisaties niet alleen in vage producten belegd, maar ook veel geld geleend aan landen. Landen, die het niet zo nauw nemen met een gezonde verhouding tussen inkomsten en uitgaven. Als er in een land door politici veel ‘banen in ruil voor stemmen’ worden gecreëerd, waardoor er bijna 30% van de beroepsbevolking voor de overheid werkt ( in NL dus 11%), mensen die ook nog vanaf hun 52’ste mogen genieten van een staatspensioen, als er niemand belasting betaald om dat te financieren, dan komt zo’n land structureel veel geld tekort en gaat dus lenen. Totdat het moment aanbreekt dat de lenende partij zich realiseert dat zo’n land zijn schulden nooit meer kan terugbetalen. En dan loopt de zaak letterlijk vast.
Het laatste redmiddel is dan dat andere landen zo’n land gaan helpen. Daar zit overigens een groot eigenbelang bij. Duitland/Frankrijk/UK helpen Griekenland omdat anders Griekenland de schulden aan Duitse/Franse/Engelse Banken niet kan aflossen en deze banken dus in de problemen komen, die vervolgens dan weer gered moeten worden door de Duitse/Franse/Engelse en in mindere mate de Nederlandse overheid. Gevangen dus in het systeem (dat we in Europa de ‘Euro” noemen) en waarbij we onszelf steeds in de eigen staart happen. Politici durven dat niet uit te leggen aan de kiezers en daarom gaat dat ‘redden’ allemaal heel omslachtig en duurt dus feitelijk te lang. De onzekerheid blijft in de lucht hangen.

Het geld stroomt dus niet meer rond. In de VS wordt dat opgelost doordat de overheid dan gewoon weer nieuw ‘fictief’ geld in omloop brengt. In Europa doet de Europese Centrale Bank dat door ‘schulden van landen’ op te kopen. Wat we daar dan vervolgens mee moeten doen weet niemand. Dat opkopen is wel gelimiteerd. Banken met vorderingen op een land als Griekenland zullen die vordering dus ook (deels) moeten afschrijven/afboeken. De kettingreactie blijft voortduren: De Frans/Belgische Dexia bank kan niet genoeg (Griekse) schulden weggeven aan de Europese bank en moet afboeken. Daardoor ontstaat er zo’n verliespost dat Dexia feitelijk deze week failliet gaat. Zeker wanneer mensen en bedrijven massaal hun geld gaan ophalen bij zo'n bank. Nu staat de overheid deels borg voor de spaartegoeden bij banken als Dexia, dus als zo'n bank in de problemen komt moet de overheid feitelijk die bank overnemen (zoals we dat in Nederland met de ABN gedaan hebben) en van geld voorzien. Geld dat die nationale overheid ook niet heeft. Dus gaat die weer lenen en bezuinigen, door de belasting van burgers te verhogen, subsidies te verlagen etc. Daarmee remt de economische groei af en gaat die overheid dus minder belastingen ontvangen en is de negatieve vicieuze cirkel van het bedrijfsleven overgeslagen op de nationale overheden van de Westerse landen. Maar ja, boven die landen is niets meer, dus wat nu?

Tijdens mijn Society30 workshops op het Frisinjehoofd event op 17 november zal ik de oplossingsrichting aan geven, zoals ik die in het boek Society30 beschrijf. Het moet gewoon anders en het kan gewoon anders!
Latest Change by: Ronald van den Hoff on Saturday 08 October 2011 - 13:35

Comments

Rene Schipper
Rene Schipper -  (2011-10-06 11:50)
Mooie en bondige (voor zover mogelijk) uiteenzetting van wat er gebeurd is. Zal vast een goed event gaan worden de 17e, zeker gezien de inhoud van je boek.

Rene Schipper
Fidene
Ronald van den Hoff
Ronald van den Hoff -  (2011-10-06 14:07)
@Rene: dank je wel
@Allen: ook in de UK is de geldkraan weer opngezet!
Bert  van der  neut
Bert van der neut -  (2011-10-06 21:04)
Ronald,

Mooi om de wereld zo te vatten. Interessant vind ik dat generaties na ons dit gaan lezen als geschiedenis. Ik denk dat ze tegen die tijd om deze periode in de geschiedenis kunnen lachen.
Edwin Korver
Edwin Korver -  (2011-10-06 22:49)
De basis van de huidige problemen gaat ver terug. Te beginnen met de oprichting van de Federal Reserve of FED in 1913 (velen denken dat dit een staatinstituut is, maar het is eigendom van de banken zelf) en de ontkoppeling van de dollar aan het goud in 1933 hebben geleid naar een systeem wat we 'factional banking system' noemen. Dit gaf banken de mogelijkheid om via een hefboomwerking enorme hoeveelheden geld te genereren 'uit niets'. Het homeownership programma van Bush bracht al dat 'gratis' geld terug naar de markt. Wat er daarna gebeurde weten we inmiddels. Zie ook: http://www.enternext.com/column-paniek-om-kredietcrisis-terecht_40_5.html


Ronald van den Hoff
Ronald van den Hoff -  (2011-10-07 07:31)
@Edwin: heb je helemaal gelijk in, ik heb gebprobeerd die periode af te dekken met het filmpje...Maar inderdaad goed om te benaderukken dat de FED helemaal niet van de overheid is en dat die er weinig invloed op hebbe, anders dan dat het die overheid goed uit komt.. De VS structuur is gewoon een andere dan de structuur in Europa.
Josje Feller
Josje Feller -  (2011-10-14 19:34)
Dankjewel Ronald! Ik kom zeker op Fris in je hoofd naar je luisteren.
martin schenkels
martin schenkels -  (2011-10-17 08:59)
Ik denk dat er nog een andere verkeerde basis is van het hele systeem, en dat is dat iedereen maar leent en blijft lenen, en leeft en blijft leven op de pof. Ik de jaren '90 van de vorige eeuw heb ik diverse discussies meegemeekt over het wezen van de Staatschuld. Allerlei zogenaamde economen, vooral uit de socialistische hoek, vonden dat de staatschuld nooit hoeft te worden afgelost, en dat het niet uitmaakt hoe hoog die is. Het zou immers maar gaan over fictief geld, en dus niet over echt geld. Ik was een van de weinigen die dat gevaarlijke onzin vonden, omdat het geld dat de Minsiter van Finicieën ophaalt voor staatsleningen voor een groot deel afkomstig is van burgers, pensioenfondsen en bedrijven. Uiteindelijk dus van de burgers. Echt geld dus.
We zien nu al een tijdje wat het resultaat is van die opvatting. De overheden willen allemaal nog in alle eeuwigheid op de pof blijven leven, en van de ECB en het Verdrag van Maastricht mag dat. De officieel toegestaane staatschuld is zomaar vastgesteld op 60 % van het BNP, zonder dat de burgers daar ooit toestemming voor hebben gegeven. En de burgers-belastingbetalers moeten de rente daarop betalen, die voor landen als Griekenland zo hoog oploopt dat ze dat niet meer kunnen. En volgens dat niet door de burgers goedgekeurde verdrag moeten nu de burgers van de andere EU-landen bijbetalen. Tot in alle eeuwigheid amen.
Ik denk dat er nooit een oplossing komt als overheden permanent op de pof mogen blijven leven De overheden, cq de ministers van Financieën moet de macht afgepakt worden nog langer staatsleningen uit te schrijven. En de overheden moeten gedwongen worden te stoppen met begrotingstekorten. Tenslotte moetenen ze gedwongen worden de staatschulden af te bouwen
tot een percentage dat ongevaarlijk is, bv 40% zoals Tsjechie heeft.
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor gemeenten en andere overheidsinstellingen. .
Nu nog wat politieke partijen vinden die dat standpunt officieel durven uitdragen.
trade087
trade087 -  (2014-07-05 06:43)

In the USA, the three-tier supra pas cher system is not helping the wine lover either. Recent laws prohibiting trade between supra france states irritated some wine drinkers. Tom Wark heard them and launched the American Wine Consumer Coalition. The AWCC has three main goals: “Lobby in the states and at the federal level for the rights of wine consumers; Educate wine regulators about the real interests of wine consumers; Inform the media of the interests of wine consumers”. From a marketing point of view, both chaussures supra organizations are critical to the wine market. By giving more power to the wine consumer (who is never consulted on what he wishes or needs), they provide a better service and give voice to what the consumers want. Good luck to both services!
-  (2014-09-22 04:03)
Evade adore as the name indicated - around australia on the list of information Immediately after my little princess to be in australia wide Louis Vuitton Handbags, Fake designer handbags louis vuitton are already looking towards my wife and I go to Quotes. She usually mentioned: dad, the actual scene here is stunning, you actually come after can be very just like. Merely price bloomy spring time of year this year, we required a vacation to Quarterly report truly get some sort of amazing passionate thoughts. Melbourne property Louis Vuitton Australia huge, wealthy solutions, will be the planet's 6th largest country wide land area, is actually Oceania's major country, but additionally an all-natural bionomical surroundings safety of the most useful region. Soar to Quarterly report through guangzhou baiyun airdrome to be able to eight a long time. For the airplane airfare Quotes ullage floor more than louis vuitton handbags australia ten thousand feets ALT, through the well-defined clouds can clearly view the hole below the actual vast the nebula-rich difficult vegetation and darkish planet. With midday in the morning, the planes landed from the Melbourne Fake Louis Vuitton Handbags condition involving Victoria Victoria international airport. Girl in addition to the woman's married man had the vehicle to choose us all upwards early on. Upon each of our way to keep edinburgh airport, I can't support but think about the landscapes on both sides in the interrogatively. Quotes temper at the moment in addition to fake designer handbags louis vuitton period, on the other hand, China and taiwan is progressively via summer months for you to autumn, nevertheless exuberant bushes combined highways. Residence is small but elegant type of architecture, however intriguingly is assigned to bushes as well as blossoms driving the house, don't have the particular foreign Louis Vuitton Bags for sale non-urban country relish. New below, I'm right here shaken germination. The street site visitors, organized. People to generate car is very guidelines, good humility. Hardly ever view Louis Vuitton Australia airport taxis along with bikes on the road, failed to view your countrymen experience electric powered cars, more challenging to find out men and women driving through. Daughter at the aspect quipped: "fear" as soon as the Oriental to be able to Quotes is individuals are a lesser amount of; Australians to be able to Chinaware after the "dread". Quarterly report carries a total louis vuitton handbags australia part of 769.a couple of square km's, about ii.8-10 folks per sq kms, lxxx% from the city's human population live in the suburbs or countryside. Useful to locomotion, many people thrust the car impose and also seven, 80 - class - old boy also is your pet go forth generating. Australian costs cheaper than Tiongkok, devote Cheap Louis Vuitton Bags for sale 60 one thousand to be able to $25 yuan (really) can purchase a superb cable car "325i repairs". Daughter existed within Melbourne, southeast area Melboura small town. Here the environment clean up, easy transport and is also a great stay. Outside of a bangle as well as gather the needs of the content, as long as there may be time around my little girl living will need about the digital camera about and also have Australia Cheap Louis Vuitton Bags for sale a glance. Even though can be a village around absolutely nothing unknown off-road unlike water, but exclusive style, sophisticated courtyards are about to my own look at http://www.webdesignbyvicky.com.au/au.html http://www.awtinting.com.au/service.html

Comment on this article

You must be logged in to leave a comment.

Subscribe via email

Follow the comments of this article by email: